Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405

Chuyên đề 2: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm Tiếng Anh - Cộng đồng Hello

0 bài học 0 bài tập 110 bài kiểm tra
 • Giới thiệu chuyên đề
 • Nội dung chuyên đề
 • Học phí
 • Giáo viên giảng dạy
 • Câu hỏi thường gặp
 • Học trọn năm chỉ với 50.000đ
  Ngày hết hạn: 15/07/2017

GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

Chuyên đề 2: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm Tiếng Anh - Cộng đồng Hello

Biên soạn & hướng dẫn giải chi tiết bởi Cộng đồng Hello và kiểm duyệt bởi Ban chuyên môn Tiếng Anh
 Giáo viên: Cộng Đồng Tiếng Anh HỌC247, Cô Vũ Thụy Thùy Dương
1
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Tiếng Anh Số 1
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
05/12/2016 - 11/12/2016
2
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Tiếng Anh Số 2
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
19/12/2016 - 25/12/2016
3
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Tiếng Anh Số 3
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
02/01/2017 - 08/01/2017
4
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Tiếng Anh Số 4
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
16/01/2017 - 22/01/2017
5
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Tiếng Anh Số 5
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
06/02/2017 - 12/02/2017
6
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Tiếng Anh Số 6
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
20/02/2017 - 26/02/2017
7
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Tiếng Anh Số 7
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
06/03/2017 - 12/03/2017
8
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Tiếng Anh Số 8
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
10/04/2017 - 16/04/2017
9
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Tiếng Anh Số 9
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
25/04/2017 - 01/05/2017
10
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Tiếng Anh Số 10
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
10/05/2017 - 16/05/2017
11
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Tiếng Anh Số 11
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
25/05/2017 - 31/05/2017

HỌC PHÍ

 • TỔNG KHÓA HỌC
 • 500.000đ
 • Chuyên Đề 1: Kỹ năng làm bài và giải đề Trắc nghiệm Tiếng Anh THPT Quốc Gia
 • 170.000đ
 • Chuyên đề 2: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm Tiếng Anh - Cộng đồng Hello
 • 50.000đ
 • Chuyên đề 3: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm Tiếng Anh - Cộng đồng ABC
 • 50.000đ
 • Chuyên đề 4: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm Tiếng Anh - Cộng đồng Jingle
 • 50.000đ
 • Chuyên đề 6: 33 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm Tiếng Anh - THPT Chuyên toàn quốc
 • 150.000đ
 • Chuyên đề 5: 33 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm Tiếng Anh - Các Sở GD&ĐT và các trường THPT trong cả nước
 • 150.000đ

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY