Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405

Chuyên đề: Toán lớp 7 nâng cao học kì 2

0 bài học 0 bài tập 0 bài kiểm tra
 • Giới thiệu chuyên đề
 • Nội dung chuyên đề
 • Học phí
 • Giáo viên giảng dạy
 • Câu hỏi thường gặp
 • Học trọn năm chỉ với 600.000đ
  Ngày hết hạn: 15/07/2018

GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

13
Bài 13: Đơn thức
Hỏi đáp
15
Bài 15: Đa thức
Hỏi đáp
34

HỌC PHÍ

 • TỔNG KHÓA HỌC
 • 1.000.000đ
 • Chuyên đề: Toán lớp 7 nâng cao học kì 1
 • 600.000đ
 • Chuyên đề: Toán lớp 7 nâng cao học kì 2
 • 600.000đ

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY