Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

NỘI DUNG BÀI HỌC

Giảm 30% học phí 1.000.000đ 700.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học kỳ Hè: Luyện thi Học Sinh Giỏi Quốc Gia Môn Toán

 Giáo viên: TS.Lưu Bá Thắng, TS.Trần Nam Dũng, TS.Phạm Sỹ Nam, Thầy Lê Phúc Lữ