Hướng dẫn Hỗ trợ: 098 1821 807 (8h30 - 21h)

Chuyên đề 2: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Toán - Cộng đồng Pytago

0 bài học 0 bài tập 105 bài kiểm tra
 • Giới thiệu chuyên đề
 • Nội dung chuyên đề
 • Học phí
 • Giáo viên giảng dạy
 • Câu hỏi thường gặp
 • Học trọn năm chỉ với 50.000đ
  Ngày hết hạn: 15/07/2017

GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

Chuyên đề 2: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Toán - Cộng đồng Pytago

Biên soạn & hướng dẫn giải chi tiết bởi Cộng đồng Pytago và kiểm duyệt bởi Ban chuyên môn Toán HỌC247
 Giáo viên: Cộng Đồng Toán HỌC247, Thầy Lê Phúc Lữ
1
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Toán số 1
0 Hỏi đáp
90 phút
50 Câu hỏi
05/12/2016 - 11/12/2016
2
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Toán Số 2
0 Hỏi đáp
90 phút
50 Câu hỏi
19/12/2016 - 25/12/2016
3
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Toán Số 3
0 Hỏi đáp
90 phút
50 Câu hỏi
02/01/2017 - 08/01/2017
4
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Toán Số 4
0 Hỏi đáp
90 phút
50 Câu hỏi
09/01/2017 - 15/01/2017
5
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Toán Số 5
0 Hỏi đáp
90 phút
50 Câu hỏi
23/01/2017 - 29/01/2017
6
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Toán Số 6
0 Hỏi đáp
90 phút
50 Câu hỏi
18/02/2017 - 24/02/2017
7
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Toán Số 7
0 Hỏi đáp
90 phút
50 Câu hỏi
17/03/2017 - 23/03/2017
8
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Toán Số 8
0 Hỏi đáp
90 phút
50 Câu hỏi
20/03/2017 - 26/03/2017
9
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Toán Số 9
0 Hỏi đáp
90 phút
50 Câu hỏi
03/04/2017 - 09/04/2017
10
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Toán Số 10
0 Hỏi đáp
90 phút
50 Câu hỏi
17/04/2017 - 23/04/2017
11
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Toán Số 11
0 Hỏi đáp
90 phút
50 Câu hỏi
08/05/2017 - 14/05/2017

HỌC PHÍ

 • TỔNG KHÓA HỌC
 • 500.000đ
 • Chuyên Đề 1: Kỹ năng làm bài và giải đề Trắc nghiệm THPT Quốc Gia môn Toán
 • 170.000đ
 • Chuyên đề 2: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Toán - Cộng đồng Pytago
 • 50.000đ
 • Chuyên đề 3: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Toán - Cộng đồng Acsimet
 • 50.000đ
 • Chuyên đề 4: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Toán - Cộng đồng Talet
 • 50.000đ
 • Chuyên đề 5: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Toán - Sở GD&ĐT Miền Bắc
 • 50.000đ
 • Chuyên đề 6: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Toán - Sở GD&ĐT Miền Trung
 • 50.000đ
 • Chuyên đề 7: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Toán - Sở GD&ĐT Miền Nam
 • 50.000đ
 • Chuyên đề 8: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Toán - THPT Chuyên Miền Bắc
 • 50.000đ
 • Chuyên đề 9: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm Toán - THPT Chuyên Miền Trung
 • 50.000đ
 • Chuyên đề 10: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm Toán - THPT Chuyên Miền Nam
 • 50.000đ

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY