Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

Giới thiệu ThS. Vũ Thị Bắc

ThS. Vũ Thị Bắc
Họ và tên: ThS. Vũ Thị Bắc
Môn giảng dạy: Địa Lý

Đơn vị công tác:

Bộ môn Địa lý - Trường Phổ Thông Năng Khiếu - TP. HCM

Đơn vị cộng tác giảng dạy: 

Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - TP. HCM

Kinh nghiệm & thành tích công tác:

  • Danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu thành phố” năm 2009, 2014, 2015.
  • Cán bộ trẻ tiêu biểu trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên năm 2009, 2011, 2013, 2015.
  • Cán bộ trẻ tiêu biểu cấp Đại học Quốc Gia năm 2011, 2013, 2015.
  • Bằng khen của Giám Đốc Đại học Quốc Gia TP.HCM về thành tích giảng dạy học sinh đạt giải cao trong kì thi Tốt nghiệp và Đại học năm 2011.
  • Cộng tác với báo Tuổi trẻ trong Chương trình ôn thi tốt nghiệp năm 2012, 2013.