Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

Giới thiệu Thầy Võ Quốc Bá Cẩn

Thầy Võ Quốc Bá Cẩn
Họ và tên: Thầy Võ Quốc Bá Cẩn
Môn giảng dạy:

Giáo viên Trường THCS Archimedes, Hà Nội. Thầy là một trong những giáo viên trẻ trở thành huấn luyện viên của 2 đội tuyển toán học Việt Nam và Arab Saudi.

KHÓA HỌC ĐANG DẠY