Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0973 686 401
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

Giới thiệu TS.Trịnh Thanh Đèo

TS.Trịnh Thanh Đèo
Họ và tên: TS.Trịnh Thanh Đèo
Môn giảng dạy: Mỗi vấn đề tôi giải quyết trở thành quy luật được sử dụng sau đó để giải quyết các vấn đề khác.

Đơn vị công tác: 

Khoa Toán Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM

Đơn vị cộng tác giảng dạy:

  • Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP. HCM. 
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-TP.HCM
  • Titan Education.

Kinh nghiệm & Thành tích công tác: 

  • Có nhiều năm kinh nghiệm trong các công việc liên quan đến công tác thi và tuyển sinh đại học.
  • Cộng tác với HTV (Đài truyền hình Tp. Hồ Chí Minh) tổ chức thành công chương trình "Nhà toán học trẻ tuổi" (HTV đã phát sóng năm 2001).
  • Là thành viên của ban chấm thi Olympic toán Quốc tế (IMO) tại Việt Nam, năm 2007.
  • Đã được nhiều bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về các thành tích liên quan đến công tác thi và tuyển sinh.