Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

Giới thiệu TS.Trần Nam Dũng

TS.Trần Nam Dũng
Họ và tên: TS.Trần Nam Dũng
Môn giảng dạy: Mỗi vấn đề tôi giải quyết trở thành quy luật được sử dụng sau đó để giải quyết các vấn đề khác.

Đơn vị công tác: 

Khoa Toán - Tin Học, Trường Đại học khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia - TP.HCM.

Đơn vị cộng tác giảng dạy: 

  • Trường Phổ thông Năng khiếu - ĐH QG TP.HCM.
  • Bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi Toán Quốc gia. 
  • Phó tổng Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng văn hóa Titan Education. 

Kinh nghiệm & Thành tích công tác:

  • Giải Nhì Toán quốc tế năm 1983 tại Paris, rồi sang Nga du học và làm nghiên cứu sinh tại Đại học Tổng hợp Matxcova mang tên Lomonosov (Moskovskij Gosudarstvennyj Universitet: MGU)
  • Trên 30 năm là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Toán - Trường phổ thông Năng khiếu - Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh (1997 - 2003).
  • Thầy nhận được bằng khen của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, TW Đoàn, Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng, Giám đốc Đại học Quốc gia, Hiệu trưởng trường Đại học tổng hợp Matxcova, Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học tự nhiên - TP.Hồ Chí Minh.