Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0973 686 401
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

Giới thiệu ThS.Nguyễn Văn Quang

ThS.Nguyễn Văn Quang
Họ và tên: ThS.Nguyễn Văn Quang
Môn giảng dạy: Sinh học

Đơn vị công tác:

Trường THPT Trần Khai Nguyên - TP.HCM.

Kinh nghiệm & Thành tích công tác: 

  • Tổ trưởng tổ Sinh trường THPT Trần Khai Nguyên.
  • Kinh nghiệm: 12 năm giảng dạy môn Sinh học.
  • Chiến sĩ thi đua, Giải Nhì Giáo án điện tử do Sở GD và ĐT TP. HCM khen tặng.