Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

Giới thiệu Nguyễn Phạm Phúc

Nguyễn Phạm Phúc
Họ và tên: Nguyễn Phạm Phúc
Môn giảng dạy: GDCD

Kinh nghiệm và thành tích công tác 

  • Bộ môn Giáo dục Công dân - Trường THPT Gia Định – Q. Bình Thạnh – TP HCM.

Kinh nghiệm và thành tích công tác 

  • Tốt nghiệp trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tỉnh Vĩnh Long
  • Tốt nghiệp Top 10 khoa Giáo dục Chính trị - Trường ĐH Sư phạm TP HCM
  • Tốt nghiệp Sĩ quan Binh chủng Hợp thành - Trường Quân sự Quân khu 7
  • Đạt giải 3 giáo viên sáng tạo trên nền tảng CNTT cấp thành phố năm 2016