Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

Giới thiệu Thầy Lê Phúc Lữ

Thầy Lê Phúc Lữ
Họ và tên: Thầy Lê Phúc Lữ
Môn giảng dạy:

Hiện đang công tác tại phòng R&D Công ty Fsoft thuộc tập đoàn FPT. Là giảng viên bồi dưỡng học sinh giỏi toán kì thi Toán quốc tế cho học sinh, sinh viên trường ĐH KAUST.