Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0973 686 401
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

Giới thiệu TS.Lê Bá Khánh Trình

TS.Lê Bá Khánh Trình
Họ và tên: TS.Lê Bá Khánh Trình
Môn giảng dạy:

- Giảng viên khoa Toán – Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên – Đại học Quốc gia TP. HCM

- Phụ trách đào tạo đội tuyển quốc gia toán của trường phổ thông năng khiếu, ĐH QG TP.HCM.

KHÓA HỌC ĐANG DẠY