Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405  Tuyển Giáo Viên

LỊCH HỌC THỬ VCLASS HỌC247 LẦN 3

Từ Ngày: 17/07/2017 – 01/08/2017

Lớp Thứ Ngày Bắt Đầu Giờ Giáo Viên Huấn Luyện Viên
Toán Nâng Cao Lớp 6 HT6NC7 T2-T4 17-07-2017 19h30-21h Thầy Nguyễn Đức Tấn Lê Minh Thuận
HT6NC8 T3-T5 18-07-2017 19h30-21h
HT6NC9 T4-T6 26-07-2017 19h30-21h
HT6NC10 T5-T7 20-07-2017 19h30-21h
HT6NC11 T6-T2 28-07-2017 19h30-21h
HT6NC12 T7-T3 29-07-2017 19h30-21h
Toán Nâng Cao Lớp 7 HT7NC7 T2-T4 17-07-2017 19h30-21h Thầy Nguyễn Đức Tấn Lê Thị Thu Hằng
HT7NC8 T3-T5 18-07-2017 19h30-21h
HT7NC9 T4-T6 19-07-2017 19h30-21h
HT7NC10 T5-T7 27-07-2017 19h30-21h
HT7NC11 T6-T2 28-07-2017 19h30-21h
HT7NC12 T7-T3 29-07-2017 19h30-21h
Toán Nâng Cao Lớp 8 HT8NC7 T2-T4 17-07-2017 19h30-21h Thầy Nguyễn Đức Tấn Trần Nguyễn Phương An
HT8NC8 T3-T5 18-07-2017 19h30-21h
HT8NC9 T4-T6 19-07-2017 19h30-21h
HT8NC10 T5-T7 27-07-2017 19h30-21h
HT8NC11 T6-T2 28-07-2017 19h30-21h
HT8NC12 T7-T3 29-07-2017 19h30-21h
Toán Nâng Cao Lớp 9 HT9NC7 T2-T4 17-07-2017 19h30-21h TS Phạm Sỹ Nam Nguyễn Huy Hoàng
Phạm Anh Tuấn
Bùi Mạnh Khang
HT9NC8 T3-T5 18-07-2017 19h30-21h
HT9NC9 T4-T6 19-07-2017 19h30-21h
HT9NC10 T5-T7 20-07-2017 19h30-21h
HT9NC11 T6-T2 28-07-2017 19h30-21h
HT9NC12 T7-T3 29-07-2017 19h30-21h
Luyện Thi Lớp 10 Chuyên HT10C7 T2-T4 17-07-2017 19h30-21h TS Trần Nam Dũng
TS Phạm Sỹ Nam
TS Trịnh Thanh Đèo
Thầy Nguyễn Đức Tấn
Nguyễn Huy Hoàng
Võ Thành Đạt
Bùi Mạnh Khang
HT10C8 T3-T5 18-07-2017 19h30-21h
HT10C9 T4-T6 19-07-2017 19h30-21h
HT10C10 T5-T7 27-07-2017 19h30-21h
HT10C11 T6-T2 28-07-2017 19h30-21h
HT10C12 T7-T3 29-07-2017 19h30-21h