KHỞI ĐỘNG SỚM KHOÁ NỀN TẢNG H2 CHO TEEN 2001

- Cung cấp kiến thức nền tảng toàn diện theo từng chuyên đề

- Học đủ, học chắc, học đúng dạng bài tập thường thi lớp 10,11,12

- Kho bài tập tự luyện đồ sộ và có lời giải chi tiết

- Học tập, trao đổi ngay với Mod, Giáo viên giỏi khi chưa hiểu bài

- Ôn luyện vững vàng kỳ thi THPT QG 2019 với hàng trăm đề thi

VIDEO HỌC THỬ

Toán 12: Cực trị của hàm số - thầy Nam
Ngữ Văn 11: Đây thôn Vĩ Dạ Hàn Mặc Tử - cô Huệ
Tiếng Anh 12: Tổng quan về phát âm Tiếng Anh - thầy Tiến
Vật lý 12: Con lắc đơn - thầy Sang
Hóa học 12: Este - thầy Thạnh
Sinh học 12: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất - thầy Quang

TỔNG KHAI GIẢNG 11/06/2018

HỌC ONLINE CHỈ 58.000Đ/THÁNG

ĐĂNG KÝ HỌC TRƯỚC NGÀY 09/06/2018

ĐỂ NHẬN NGAY SIÊU QUÀ TẶNG

 • Ưu đãi 30% học phí
 • Tài khoản VIP 1 năm trên website TaiLieu.VN
object(Zend_Db_Statement_Exception)#349 (8) {
 ["_previous":"Zend_Exception":private] => NULL
 ["message":protected] => string(87) "SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'hoc247vn.tong' doesn't exist"
 ["string":"Exception":private] => string(0) ""
 ["code":protected] => int(42)
 ["file":protected] => string(60) "/var/www/html/online/alada/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php"
 ["line":protected] => int(234)
 ["trace":"Exception":private] => array(16) {
  [0] => array(6) {
   ["file"] => string(56) "/var/www/html/online/alada/library/Zend/Db/Statement.php"
   ["line"] => int(300)
   ["function"] => string(8) "_execute"
   ["class"] => string(21) "Zend_Db_Statement_Pdo"
   ["type"] => string(2) "->"
   ["args"] => array(1) {
    [0] => &NULL
   }
  }
  [1] => array(6) {
   ["file"] => string(82) "/var/www/html/online/hoc247/frontend/application/modules/default/models/Common.php"
   ["line"] => int(398)
   ["function"] => string(7) "execute"
   ["class"] => string(17) "Zend_Db_Statement"
   ["type"] => string(2) "->"
   ["args"] => array(0) {
   }
  }
  [2] => array(6) {
   ["file"] => string(108) "/var/www/html/online/hoc247/frontend/application/modules/default/views/scripts/landingpage/ltthptqghmc.phtml"
   ["line"] => int(653)
   ["function"] => string(14) "getColumnValue"
   ["class"] => string(20) "Default_Model_Common"
   ["type"] => string(2) "->"
   ["args"] => array(2) {
    [0] => &string(12) "tonghsdkthpt"
    [1] => &int(0)
   }
  }
  [3] => array(4) {
   ["file"] => string(48) "/var/www/html/online/alada/library/Zend/View.php"
   ["line"] => int(108)
   ["args"] => array(1) {
    [0] => string(108) "/var/www/html/online/hoc247/frontend/application/modules/default/views/scripts/landingpage/ltthptqghmc.phtml"
   }
   ["function"] => string(7) "include"
  }
  [4] => array(6) {
   ["file"] => string(57) "/var/www/html/online/alada/library/Zend/View/Abstract.php"
   ["line"] => int(888)
   ["function"] => string(4) "_run"
   ["class"] => string(9) "Zend_View"
   ["type"] => string(2) "->"
   ["args"] => array(1) {
    [0] => &string(108) "/var/www/html/online/hoc247/frontend/application/modules/default/views/scripts/landingpage/ltthptqghmc.phtml"
   }
  }
  [5] => array(6) {
   ["file"] => string(81) "/var/www/html/online/alada/library/Zend/Controller/Action/Helper/ViewRenderer.php"
   ["line"] => int(897)
   ["function"] => string(6) "render"
   ["class"] => string(18) "Zend_View_Abstract"
   ["type"] => string(2) "->"
   ["args"] => array(1) {
    [0] => &string(29) "landingpage/ltthptqghmc.phtml"
   }
  }
  [6] => array(6) {
   ["file"] => string(81) "/var/www/html/online/alada/library/Zend/Controller/Action/Helper/ViewRenderer.php"
   ["line"] => int(918)
   ["function"] => string(12) "renderScript"
   ["class"] => string(42) "Zend_Controller_Action_Helper_ViewRenderer"
   ["type"] => string(2) "->"
   ["args"] => array(2) {
    [0] => &string(29) "landingpage/ltthptqghmc.phtml"
    [1] => &NULL
   }
  }
  [7] => array(6) {
   ["file"] => string(81) "/var/www/html/online/alada/library/Zend/Controller/Action/Helper/ViewRenderer.php"
   ["line"] => int(957)
   ["function"] => string(6) "render"
   ["class"] => string(42) "Zend_Controller_Action_Helper_ViewRenderer"
   ["type"] => string(2) "->"
   ["args"] => array(0) {
   }
  }
  [8] => array(6) {
   ["file"] => string(74) "/var/www/html/online/alada/library/Zend/Controller/Action/HelperBroker.php"
   ["line"] => int(277)
   ["function"] => string(12) "postDispatch"
   ["class"] => string(42) "Zend_Controller_Action_Helper_ViewRenderer"
   ["type"] => string(2) "->"
   ["args"] => array(0) {
   }
  }
  [9] => array(6) {
   ["file"] => string(61) "/var/www/html/online/alada/library/Zend/Controller/Action.php"
   ["line"] => int(523)
   ["function"] => string(18) "notifyPostDispatch"
   ["class"] => string(35) "Zend_Controller_Action_HelperBroker"
   ["type"] => string(2) "->"
   ["args"] => array(0) {
   }
  }
  [10] => array(6) {
   ["file"] => string(74) "/var/www/html/online/alada/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php"
   ["line"] => int(295)
   ["function"] => string(8) "dispatch"
   ["class"] => string(22) "Zend_Controller_Action"
   ["type"] => string(2) "->"
   ["args"] => array(1) {
    [0] => &string(17) "ltthptqghmcAction"
   }
  }
  [11] => array(6) {
   ["file"] => string(60) "/var/www/html/online/alada/library/Zend/Controller/Front.php"
   ["line"] => int(954)
   ["function"] => string(8) "dispatch"
   ["class"] => string(35) "Zend_Controller_Dispatcher_Standard"
   ["type"] => string(2) "->"
   ["args"] => array(2) {
    [0] => object(Zend_Controller_Request_Http)#413 (15) {
     ["_paramSources":protected] => array(2) {
      [0] => string(4) "_GET"
      [1] => string(5) "_POST"
     }
     ["_requestUri":protected] => string(33) "/khoa-luyen-thi-thpt-qg-2019.html"
     ["_baseUrl":protected] => string(0) ""
     ["_basePath":protected] => NULL
     ["_pathInfo":protected] => string(33) "/khoa-luyen-thi-thpt-qg-2019.html"
     ["_params":protected] => array(3) {
      ["controller"] => string(11) "landingpage"
      ["action"] => string(11) "ltthptqghmc"
      ["module"] => string(7) "default"
     }
     ["_rawBody":protected] => NULL
     ["_aliases":protected] => array(0) {
     }
     ["_dispatched":protected] => bool(true)
     ["_module":protected] => string(7) "default"
     ["_moduleKey":protected] => string(6) "module"
     ["_controller":protected] => string(11) "landingpage"
     ["_controllerKey":protected] => string(10) "controller"
     ["_action":protected] => string(11) "ltthptqghmc"
     ["_actionKey":protected] => string(6) "action"
    }
    [1] => object(Zend_Controller_Response_Http)#409 (8) {
     ["_body":protected] => array(0) {
     }
     ["_exceptions":protected] => array(0) {
     }
     ["_headers":protected] => array(0) {
     }
     ["_headersRaw":protected] => array(0) {
     }
     ["_httpResponseCode":protected] => int(200)
     ["_isRedirect":protected] => bool(false)
     ["_renderExceptions":protected] => bool(false)
     ["headersSentThrowsException"] => bool(true)
    }
   }
  }
  [12] => array(6) {
   ["file"] => string(75) "/var/www/html/online/alada/library/Zend/Application/Bootstrap/Bootstrap.php"
   ["line"] => int(97)
   ["function"] => string(8) "dispatch"
   ["class"] => string(21) "Zend_Controller_Front"
   ["type"] => string(2) "->"
   ["args"] => array(0) {
   }
  }
  [13] => array(6) {
   ["file"] => string(62) "/var/www/html/online/hoc247/frontend/application/Bootstrap.php"
   ["line"] => int(135)
   ["function"] => string(3) "run"
   ["class"] => string(36) "Zend_Application_Bootstrap_Bootstrap"
   ["type"] => string(2) "->"
   ["args"] => array(0) {
   }
  }
  [14] => array(6) {
   ["file"] => string(55) "/var/www/html/online/alada/library/Zend/Application.php"
   ["line"] => int(366)
   ["function"] => string(3) "run"
   ["class"] => string(9) "Bootstrap"
   ["type"] => string(2) "->"
   ["args"] => array(0) {
   }
  }
  [15] => array(6) {
   ["file"] => string(53) "/var/www/html/online/hoc247/frontend/htdocs/index.php"
   ["line"] => int(19)
   ["function"] => string(3) "run"
   ["class"] => string(16) "Zend_Application"
   ["type"] => string(2) "->"
   ["args"] => array(0) {
   }
  }
 }
 ["previous":"Exception":private] => object(PDOException)#350 (8) {
  ["message":protected] => string(87) "SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'hoc247vn.tong' doesn't exist"
  ["string":"Exception":private] => string(0) ""
  ["code":protected] => string(5) "42S02"
  ["file":protected] => string(60) "/var/www/html/online/alada/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php"
  ["line":protected] => int(230)
  ["trace":"Exception":private] => array(17) {
   [0] => array(6) {
    ["file"] => string(60) "/var/www/html/online/alada/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php"
    ["line"] => int(230)
    ["function"] => string(7) "execute"
    ["class"] => string(12) "PDOStatement"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(0) {
    }
   }
   [1] => array(6) {
    ["file"] => string(56) "/var/www/html/online/alada/library/Zend/Db/Statement.php"
    ["line"] => int(300)
    ["function"] => string(8) "_execute"
    ["class"] => string(21) "Zend_Db_Statement_Pdo"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(1) {
     [0] => &NULL
    }
   }
   [2] => array(6) {
    ["file"] => string(82) "/var/www/html/online/hoc247/frontend/application/modules/default/models/Common.php"
    ["line"] => int(398)
    ["function"] => string(7) "execute"
    ["class"] => string(17) "Zend_Db_Statement"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(0) {
    }
   }
   [3] => array(6) {
    ["file"] => string(108) "/var/www/html/online/hoc247/frontend/application/modules/default/views/scripts/landingpage/ltthptqghmc.phtml"
    ["line"] => int(653)
    ["function"] => string(14) "getColumnValue"
    ["class"] => string(20) "Default_Model_Common"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(2) {
     [0] => &string(12) "tonghsdkthpt"
     [1] => &int(0)
    }
   }
   [4] => array(4) {
    ["file"] => string(48) "/var/www/html/online/alada/library/Zend/View.php"
    ["line"] => int(108)
    ["args"] => array(1) {
     [0] => string(108) "/var/www/html/online/hoc247/frontend/application/modules/default/views/scripts/landingpage/ltthptqghmc.phtml"
    }
    ["function"] => string(7) "include"
   }
   [5] => array(6) {
    ["file"] => string(57) "/var/www/html/online/alada/library/Zend/View/Abstract.php"
    ["line"] => int(888)
    ["function"] => string(4) "_run"
    ["class"] => string(9) "Zend_View"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(1) {
     [0] => &string(108) "/var/www/html/online/hoc247/frontend/application/modules/default/views/scripts/landingpage/ltthptqghmc.phtml"
    }
   }
   [6] => array(6) {
    ["file"] => string(81) "/var/www/html/online/alada/library/Zend/Controller/Action/Helper/ViewRenderer.php"
    ["line"] => int(897)
    ["function"] => string(6) "render"
    ["class"] => string(18) "Zend_View_Abstract"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(1) {
     [0] => &string(29) "landingpage/ltthptqghmc.phtml"
    }
   }
   [7] => array(6) {
    ["file"] => string(81) "/var/www/html/online/alada/library/Zend/Controller/Action/Helper/ViewRenderer.php"
    ["line"] => int(918)
    ["function"] => string(12) "renderScript"
    ["class"] => string(42) "Zend_Controller_Action_Helper_ViewRenderer"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(2) {
     [0] => &string(29) "landingpage/ltthptqghmc.phtml"
     [1] => &NULL
    }
   }
   [8] => array(6) {
    ["file"] => string(81) "/var/www/html/online/alada/library/Zend/Controller/Action/Helper/ViewRenderer.php"
    ["line"] => int(957)
    ["function"] => string(6) "render"
    ["class"] => string(42) "Zend_Controller_Action_Helper_ViewRenderer"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(0) {
    }
   }
   [9] => array(6) {
    ["file"] => string(74) "/var/www/html/online/alada/library/Zend/Controller/Action/HelperBroker.php"
    ["line"] => int(277)
    ["function"] => string(12) "postDispatch"
    ["class"] => string(42) "Zend_Controller_Action_Helper_ViewRenderer"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(0) {
    }
   }
   [10] => array(6) {
    ["file"] => string(61) "/var/www/html/online/alada/library/Zend/Controller/Action.php"
    ["line"] => int(523)
    ["function"] => string(18) "notifyPostDispatch"
    ["class"] => string(35) "Zend_Controller_Action_HelperBroker"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(0) {
    }
   }
   [11] => array(6) {
    ["file"] => string(74) "/var/www/html/online/alada/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php"
    ["line"] => int(295)
    ["function"] => string(8) "dispatch"
    ["class"] => string(22) "Zend_Controller_Action"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(1) {
     [0] => &string(17) "ltthptqghmcAction"
    }
   }
   [12] => array(6) {
    ["file"] => string(60) "/var/www/html/online/alada/library/Zend/Controller/Front.php"
    ["line"] => int(954)
    ["function"] => string(8) "dispatch"
    ["class"] => string(35) "Zend_Controller_Dispatcher_Standard"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(2) {
     [0] => object(Zend_Controller_Request_Http)#413 (15) {
      ["_paramSources":protected] => array(2) {
       [0] => string(4) "_GET"
       [1] => string(5) "_POST"
      }
      ["_requestUri":protected] => string(33) "/khoa-luyen-thi-thpt-qg-2019.html"
      ["_baseUrl":protected] => string(0) ""
      ["_basePath":protected] => NULL
      ["_pathInfo":protected] => string(33) "/khoa-luyen-thi-thpt-qg-2019.html"
      ["_params":protected] => array(3) {
       ["controller"] => string(11) "landingpage"
       ["action"] => string(11) "ltthptqghmc"
       ["module"] => string(7) "default"
      }
      ["_rawBody":protected] => NULL
      ["_aliases":protected] => array(0) {
      }
      ["_dispatched":protected] => bool(true)
      ["_module":protected] => string(7) "default"
      ["_moduleKey":protected] => string(6) "module"
      ["_controller":protected] => string(11) "landingpage"
      ["_controllerKey":protected] => string(10) "controller"
      ["_action":protected] => string(11) "ltthptqghmc"
      ["_actionKey":protected] => string(6) "action"
     }
     [1] => object(Zend_Controller_Response_Http)#409 (8) {
      ["_body":protected] => array(0) {
      }
      ["_exceptions":protected] => array(0) {
      }
      ["_headers":protected] => array(0) {
      }
      ["_headersRaw":protected] => array(0) {
      }
      ["_httpResponseCode":protected] => int(200)
      ["_isRedirect":protected] => bool(false)
      ["_renderExceptions":protected] => bool(false)
      ["headersSentThrowsException"] => bool(true)
     }
    }
   }
   [13] => array(6) {
    ["file"] => string(75) "/var/www/html/online/alada/library/Zend/Application/Bootstrap/Bootstrap.php"
    ["line"] => int(97)
    ["function"] => string(8) "dispatch"
    ["class"] => string(21) "Zend_Controller_Front"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(0) {
    }
   }
   [14] => array(6) {
    ["file"] => string(62) "/var/www/html/online/hoc247/frontend/application/Bootstrap.php"
    ["line"] => int(135)
    ["function"] => string(3) "run"
    ["class"] => string(36) "Zend_Application_Bootstrap_Bootstrap"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(0) {
    }
   }
   [15] => array(6) {
    ["file"] => string(55) "/var/www/html/online/alada/library/Zend/Application.php"
    ["line"] => int(366)
    ["function"] => string(3) "run"
    ["class"] => string(9) "Bootstrap"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(0) {
    }
   }
   [16] => array(6) {
    ["file"] => string(53) "/var/www/html/online/hoc247/frontend/htdocs/index.php"
    ["line"] => int(19)
    ["function"] => string(3) "run"
    ["class"] => string(16) "Zend_Application"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(0) {
    }
   }
  }
  ["previous":"Exception":private] => NULL
  ["errorInfo"] => array(3) {
   [0] => string(5) "42S02"
   [1] => int(1146)
   [2] => string(35) "Table 'hoc247vn.tong' doesn't exist"
  }
 }
}