Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405

Ôn tập Toán NC 6

1 bài học 0 bài tập 0 bài kiểm tra
 • Giới thiệu chuyên đề
 • Nội dung chuyên đề
 • Học phí
 • Giáo viên giảng dạy
 • Câu hỏi thường gặp
 • Học trọn năm chỉ với Miễn phí
  Ngày hết hạn: 31/05/2019

GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

Ôn tập Toán NC 6

Ôn tập kiến thức Toán nâng cao lớp 6 và nhập môn kiến thức Toán nâng cao lớp 7
 Giáo viên: Thầy Nguyễn Đức Tấn
9

HỌC PHÍ

 • TỔNG KHÓA HỌC
 • 900.000đ
 • Ôn tập Toán NC 6
 • Miễn phí
 • Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 7
 • 450.000đ
 • Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 7
 • 450.000đ

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY