Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0973 686 401
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

Chuyên đề 9: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Hóa - THPT Chuyên

0 bài học 0 bài tập 11 bài kiểm tra
 • Giới thiệu chuyên đề
 • Nội dung chuyên đề
 • Học phí
 • Giáo viên giảng dạy
 • Câu hỏi thường gặp
 • Học trọn năm chỉ với 50.000đ
  Ngày hết hạn: 15/07/2017

GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

Chuyên đề 9: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Hóa - THPT Chuyên

Chọn lọc đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa từ các Trường THPT Chuyên và hướng dẫn giải chi tiết
2
Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa học lần 1 - THPT Chuyên Thái Bình - Thái Bình
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
20/01/2017 - 26/01/2017
3
Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa học lần 1 - THPT Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
16/02/2017 - 22/02/2017
4
Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa học lần 1 - THPT Chuyên KHTN - Hà Nội
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
18/02/2017 - 24/02/2017
5
Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa học lần 2 - THPT Chuyên KHTN - Hà Nội
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
14/03/2017 - 20/03/2017
6
Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa học lần 2 - THPT Chuyên Sư Phạm - Hà Nội
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
24/03/2017 - 30/03/2017
8
Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa học lần 2 - THPT Chuyên Vinh - Nghệ An
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
14/04/2017 - 20/04/2017
9
10
Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa học lần 2 - THPT Chuyên Hạ Long - Quảng Ninh
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
24/04/2017 - 30/04/2017
11
Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa học lần 1 - THPT Chuyên Quốc học - Huế
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
12/05/2017 - 18/05/2017

HỌC PHÍ

 • TỔNG KHÓA HỌC
 • 500.000đ
 • Chuyên Đề 1: Kỹ năng làm bài và giải đề Trắc nghiệm THPT QG Tổ Hợp Tự Nhiên
 • 170.000đ
 • Chuyên đề 2: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm Vật lý - Cộng đồng TN HỌC247
 • 50.000đ
 • Chuyên đề 3: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Hóa - Cộng đồng TN HỌC247
 • 50.000đ
 • Chuyên đề 4: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Sinh - Cộng đồng TN HỌC247
 • 50.000đ
 • Chuyên đề 5: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Lý - Các Sở GD&ĐT và Trường THPT trong cả nước
 • 50.000đ
 • Chuyên đề 6: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Hóa - Sở GD&ĐT và Trường THPT trong cả nước
 • 50.000đ
 • Chuyên đề 7: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Sinh - Sở GD&ĐT và Trường THPT trong cả nước
 • 50.000đ
 • Chuyên đề 8: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Vật lý - THPT Chuyên
 • 50.000đ
 • Chuyên đề 9: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Hóa - THPT Chuyên
 • 50.000đ
 • Chuyên đề 10: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Sinh - THPT Chuyên
 • 50.000đ

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY