Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0973 686 401
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

Chuyên đề 6: 33 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm Tiếng Anh - THPT Chuyên toàn quốc

0 bài học 0 bài tập 29 bài kiểm tra
 • Giới thiệu chuyên đề
 • Nội dung chuyên đề
 • Học phí
 • Giáo viên giảng dạy
 • Câu hỏi thường gặp
 • Học trọn năm chỉ với 150.000đ
  Ngày hết hạn: 15/07/2017

GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

Chuyên đề 6: 33 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm Tiếng Anh - THPT Chuyên toàn quốc

Chọn lọc đề thi thử THPT QG 2017 môn Tiếng Anh từ các THPT Chuyên toàn quốc và hướng dẫn giải chi tiết
1
Đề thi thử THPT QG môn Tiếng Anh năm 2017 Trường THPT Chuyên Bắc Ninh
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
14/12/2016 - 20/12/2016
2
Đề thi thử THPT QG 2017 môn Tiếng Anh Trường THPT Chuyên Lam Sơn - Thanh Hoá
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
30/12/2016 - 05/01/2017
3
Đề thi thử THPT QG 2017 môn Tiếng Anh lần 1 Trường THPT Chuyên Bắc Cạn
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
12/01/2017 - 18/01/2017
5
Đề thi thử THPT QG 2017 môn Tiếng Anh Trường THPT Chuyên Quốc học Huế
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
15/02/2017 - 21/02/2017
9
Đề thi thử THPT QG 2017 môn Tiếng Anh lần 1 Trường THPT Chuyên ĐHSP - Hà Nội
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
22/03/2017 - 28/03/2017
15
Đề thi thử THPT QG 2017 lần 3 Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
17/02/2017 - 23/02/2017
16
Đề thi thử THPT QG 2017 môn Tiếng Anh lần 1 Trường THPT Chuyên ĐH Vinh
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
20/01/2017 - 26/01/2017
17
Đề thi thử THPT QG 2017 môn Tiếng Anh lần 2 Trường THPT Chuyên ĐH Vinh
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
10/03/2017 - 16/03/2017
18
Đề thi thử THPT QG 2017 môn Tiếng Anh lần 4 Trường THPT Chuyên ĐHSP - Hà Nội
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
17/03/2017 - 23/03/2017
26
Đề thi thử THPT QG 2017 môn Tiếng Anh lần 1 Trường THPT Chuyên Hưng Yên
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
12/03/2017 - 18/03/2017
27
Đề thi thử THPT QG 2017 môn Tiếng Anh lần 3 Trường THPT Chuyên Thái Bình
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
19/03/2017 - 25/03/2017
28
Đề thi thử THPT QG 2017 môn Tiếng Anh lần 1 Trường THPT Chuyên Lê Khiết
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
26/03/2017 - 01/04/2017

HỌC PHÍ

 • TỔNG KHÓA HỌC
 • 500.000đ
 • Chuyên Đề 1: Kỹ năng làm bài và giải đề Trắc nghiệm Tiếng Anh THPT Quốc Gia
 • 170.000đ
 • Chuyên đề 2: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm Tiếng Anh - Cộng đồng Hello
 • 50.000đ
 • Chuyên đề 3: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm Tiếng Anh - Cộng đồng ABC
 • 50.000đ
 • Chuyên đề 4: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm Tiếng Anh - Cộng đồng Jingle
 • 50.000đ
 • Chuyên đề 6: 33 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm Tiếng Anh - THPT Chuyên toàn quốc
 • 150.000đ
 • Chuyên đề 5: 33 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm Tiếng Anh - Các Sở GD&ĐT và các trường THPT trong cả nước
 • 150.000đ

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY