Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405

[VCLASS] Phương trình hàm đa thức

 TS.Trần Nam Dũng

  275  

  Miễn phí  

Mô tả:
Phương trình hàm là một loại toán hay và khó. Chính vì lẽ đó mà bài toán phương trình hàm thường xuất hiện trong các cuộc thi Học sinh giỏi. Trong video TS. Trần Nam Dũng sẽ giúp các em cũng cố lại kiến thức đồng thời cung cấp các ví dụ minh họa mang tính tổng quát nhất.

VIDEO XEM NHIỀU