Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405

[VCLASS] Phương pháp truy hồi trong bài toán đếm

 Thầy Lê Phúc Lữ

  36  

  Miễn phí  

Mô tả:
Để giải quyết một bài toán tổ hợp nói chung ta phải sử dụng đến các phương pháp đếm. Trong video này, thầy Lê Phúc Lữ sẽ giới thiệu cho các em một phương pháp đếm sơ cấp hơn và cũng khá hiệu quả: Phương pháp Truy hồi - Quy nạp.

VIDEO XEM NHIỀU