Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405

[VCLASS] Các phương pháp xác định số hạng tổng quát của dãy số và ứng dụng

 TS.Phạm Sỹ Nam

  146  

  Miễn phí  

Mô tả:
Thông qua video bài giảng của TS. Phạm Sỹ Nam các em sẽ nắm được các phương pháp xác định số hạng tổng quát của dãy số và ứng dụng

VIDEO XEM NHIỀU