Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405

[VCLASS] Bất đẳng thức thuần nhất - Phép chuẩn hóa trong bất đẳng thức thuần nhất

 Thầy Võ Quốc Bá Cẩn

  146  

  Miễn phí  

Mô tả:
Hầu hết các bất đẳng thức cổ điển (Cauchy, Bunhiacopsky, Holder, Minkowsky, Chebysev ...) đều là các bất đẳng thức thuần nhất. Điều này hoàn toàn không ngẫu nhiên. Về logích, có thể nói rằng, chỉ có các đại lượng cùng bậc mới có thể so sánh với nhau một cách toàn cục được. Chính vì thế, bất đẳng thức thuần nhất chiếm một tỷ lệ rất cao trong các bài toán bất đẳng thức, đặc biệt là bất đẳng thức đại số (khi các hàm số là hàm đại số, có bậc hữu hạn). Hãy cùng thầy Võ Quốc Bá Cần tìm hiểu về dạng toán này.

VIDEO XEM NHIỀU