Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405

Đây là video có phí.Bạn vui lòng để xem !

[GGTH 2016] Quan hệ chia hết

 TS.Lưu Bá Thắng

  19  

  5,000đ  

Mô tả:
Trong lý thuyết số, chia hết là một quan hệ hai ngôi trên tập các số nguyên. Quan hệ này cũng có thể mở rộng cho các phần tử trên một vành. Quan hệ chia hết gắn liền với nhiều khái niệm quan trọng trong lý thuyết số như số nguyên tố, hợp số, định lý cơ bản của số học...

VIDEO XEM NHIỀU