Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405

[GGTH 2016] Định lý Zsigmondy

 TS.Lưu Bá Thắng

  102  

  Miễn phí  

Mô tả:
Định lý Zsigmondy là một định lý rất mạnh trong việc xử lý các bài toán khó, số nguyên tố và các quan hệ toán học xung quanh chúng. Trong buổi GGTH 2016, TS. Lưu Bá Thắng đã giúp các bạn hiểu thêm về định lý này cũng như cách vận dụng nó vào các bài toán thực tế.

VIDEO XEM NHIỀU