Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405

[GGTH 2016] Định lý Dirichlet

 TS.Lưu Bá Thắng

  287  

  Miễn phí  

Mô tả:
Như chúng ta đã biết trong lý thuyết số có một định lí rất nổi tiếng về sự tồn tại số nguyên tố. Định lí đó mang tên nhà toán học Dirichlet có nội dung như sau: “Với hai số nguyên dương a, b nguyên tố cùng nhau, nhị thức bậc nhất ax + b lấy vô số giá trị nguyên tố”, hay nói cách khác: “Với hai số tự nhiên a, b nguyên tố cùng nhau, tồn tại vô số các số nguyên tố dạng an + b, trong đó n là một số nguyên dương”. Định lí này được nhà toán học Dirichlet (1805 - 1859) người Đức chứng minh năm 1837. Chứng minh của Dirichlet phải dùng đến những kiến thức của toán cao cấp. Năm 1949, nhà toán học Selberg (sinh năm 1917) tìm được một chứng minh sơ cấp cho định lí này nhưng cách chứng minh đó cũng rất phức tạp. TS. Lưu Bá Thắng sẽ giúp các em hiểu thêm định lý dirichlet thông qua bài giảng trong GGTH 2016.

VIDEO XEM NHIỀU