Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405

[GGTH 2016] Định lý 2 về phép biến đổi trên tam giác

 TS. Trịnh Đào Chiến

  95  

  Miễn phí  

Mô tả:
TS. Trịnh Đào Chiến giảng dạy về các phép biến đổi trong tam giác cho các bạn học sinh trong buổi "Gặp gỡ toán học 2016"

VIDEO XEM NHIỀU