Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405


Xung quanh phép quay-Hướng dẫn môn hình học sơ cấp

  Waldemar Pompe   0

Giá tại BM2E: N/A

Giá bìa: 55,000 đ


Số lượng:Quyển sách nhỏ này trình bày một cách tiếp cận mới mẻ và bổ ích của môn hình học sơ cấp, dựa trên các phép biến đổi đối xứng bảo toàn hình, cụ thể là phép quay, phép tịnh tiến và phép đối xứng qua trục. Cách tiếp cận bằng đối xứng chính là một công cụ quan trọng của Toán học hiện đại, với nhiều vấn đề giải được thông qua việc nghiên cứu cấu trúc nhóm đối xứng của nó Chúng tôi tin tưởng rằng quyển sách này sẽ rất hữu ích cho học sinh trung học cơ sỏ và cả trung học phổ thông có năng khiếu về Toán, và cho các thầy cô giáo dạy môn Toán


SÁCH LIÊN QUAN

SÁCH MUA NHIỀU