Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405


Bài tập số học và đại số chọn lọc cho học sinh trung học cơ sở

  Đỗ Đức Thái và Nguyễn Tiến Dũng(chủ biên)   0

Giá tại BM2E: N/A

Giá bìa: 65,000 đ


Số lượng:Cuốn sách này được biên soạn dựa trên một cuốn sách bài tập cũ của Giáo sư Đỗ Đức Thái và một số tài liệu mới, nhằm tạo điều kiện cho các bạn học sinh luyện tập để trở nên thực sự giỏi Toán. Các bài tập trong cuốn sách này ứng với toàn bộ chương trình số học và đại số ở bậc trung học cơ sở, và được chia làm hai phần: số học (Chương 1) và đại số (Chương 2). Mỗi chương lại được chia thành nhiều mục theo các chủ đề khác nhau. Ở mỗi mục thường có phần tóm tát lý thuyết, nhắc lại các khái niệm, định lý và phương pháp cơ bản. Nhiều bài trong sách này thuộc loại khó, đòi hỏi đào sâu suy nghĩ. Tất cả các bài tập đều có lời giải khá chi tiết ở Phần lời giải và hướng dẫn. Các bạn học sinh chỉ nên xem lời giải sau khi đã tự thử làm các bài tập.


SÁCH LIÊN QUAN

SÁCH MUA NHIỀU