Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405


Bài tập hình học chọn lọc cho học sinh trung học cơ sở

  GS.Nguyễn Tiến Dũng-GS.Đỗ Đức Thái (Chủ Biên)   0

Giá tại BM2E: N/A

Giá bìa: 65,000 đ


Số lượng:Với mong muốn giúp các bạn học sinh trung học cơ sở trở nên giỏi Toán hơn, nhóm tác giả đã biên soạn cuốn sách “Bài tập hình học chọn lọc cho học sinh trung học cơ sở” để các bạn luyện tập. Cuốn sách gồm gần 200 bài tập, bao phủ toàn bộ chương trình trung học cơ sở. Trong số đó có nhiều bài tập ở dạng nâng cao, kiểu đề thi học sinh giỏi, đòi hỏi đào sâu suy nghĩ nhiều, dành cho những bạn yêu Toán.


SÁCH LIÊN QUAN

SÁCH MUA NHIỀU