Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

NỘI DUNG BÀI HỌC

Học trọn năm chỉ với 500.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Chuyên đề 2: 11 Đề thi & Lời giải môn Ngữ văn - Cộng đồng Ngữ văn HỌC247

Biên soạn & hướng dẫn giải chi tiết bởi Cộng đồng HỌC247 và kiểm duyệt bởi Ban chuyên môn Ngữ Văn
 Giáo viên: Cộng Đồng Tổ Hợp Xã Hội HỌC247, Cô Phan Thị Mỹ Huệ

Chuyên đề 3: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm Lịch Sử - Cộng đồng XH HỌC247

Biên soạn & hướng dẫn giải chi tiết bởi Cộng đồng HỌC247 và kiểm duyệt bởi Ban chuyên môn XH
 Giáo viên: Cộng Đồng Tổ Hợp Xã Hội HỌC247, ThS. Huỳnh Thanh Tuấn

Chuyên đề 4: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm Địa lí - Cộng đồng XH HỌC247

Biên soạn & hướng dẫn giải chi tiết bởi Cộng đồng HỌC247 và kiểm duyệt bởi Ban chuyên môn XH
 Giáo viên: Cộng Đồng Tổ Hợp Xã Hội HỌC247, ThS. Vũ Thị Bắc

Chuyên đề 5: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm GDCD - Cộng đồng XH HỌC247

Biên soạn & hướng dẫn giải chi tiết bởi Cộng đồng HỌC247 và kiểm duyệt bởi Ban chuyên môn XH
 Giáo viên: Cộng Đồng Tổ Hợp Xã Hội HỌC247, Nguyễn Phạm Phúc

Chuyên đề 7: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm Lịch Sử - Sở GD&ĐT

Chọn lọc đề thi thử THPT QG 2017 môn Lịch Sử từ các sở GD&ĐT và hướng dẫn giải chi tiết

Chuyên đề 8: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Địa Lý - Sở GD&ĐT

Chọn lọc đề thi thử THPT QG 2017 môn Địa Lý từ các sở GD&ĐT và hướng dẫn giải chi tiết

Chuyên đề 9: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn GDCD - Sở GD&ĐT

Chọn lọc đề thi thử THPT QG 2017 môn GDCD từ các sở GD&ĐT và hướng dẫn giải chi tiết

Chuyên đề 10: 11 Đề thi & Lời giải môn Ngữ Văn - THPT Chuyên

Chọn lọc đề thi thử THPT QG 2017 môn Ngữ Văn từ các Trường THPT Chuyên và hướng dẫn giải chi tiết