Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Bài giảng sẽ giúp các em nắm được kiến thức cơ bản và nâng cao về Điểm, đường thẳng, ba điểm thẳng hàng:

  • Khái niệm về điểm, đường thẳng
  • Thế nào là ba điểm thẳng hàng?
  • Quan hệ ba điểm thẳng hàng
  • Một số bài tập nâng cao

NỘI DUNG BÀI HỌC

A. LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ

- Điểm A thuộc đường thẳng d, kí hiệu \(A \in d\)

Điểm B không thuộc đường thẳng d, kí hiệu \(B \notin d\)

VD1: Vẽ hình \(M \notin a,N \in a,P \in b,P \in a\)

- Ba điểm A, B, C cùng thuộc một đường thẳng, ta có A, B, C thẳng hàng

Ba điểm A, B, D không thuộc bất kì đường thẳng nào ta nói A, B, D không thẳng hàng

VD2: Xem hình vẽ, viết tên:

a. Các bộ ba điểm thẳng hàng

b. Hai bộ ba điểm không thẳng hàng

Hướng dẫn:

a. Các bộ ba điểm thẳng hàng là: A, B và C; A, D và E; E, C và F

b. Hai bộ ba điểm không thẳng hàng:

A, B và D; D, E và C

- Trong ba điểm thẳng hàng có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại

B. MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO

 

Giảm 30% học phí 900.000đ 630.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Toán năm 2017

Trải nghiệm miễn phí 0 bài học Học kỳ Hè: Ôn tập Toán NC 5 và Nhập môn Toán NC 6
 Giáo viên: Thầy Nguyễn Đức Tấn

Học kỳ Hè: Ôn tập Toán NC 5 và Nhập môn Toán NC 6

Ôn tập kiến thức Toán nâng cao lớp 5 và nhập môn kiến thức Toán nâng cao lớp 6
 Giáo viên: Thầy Nguyễn Đức Tấn

Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 6

Chuyên đề nâng cao về Số tự nhiên, số nguyên, ước/bội số, lũy thừa, điểm và đường thằng...
27
10/09/2018 Ôn thi giữa học kì I
Hỏi đáp
29
17/09/2018 Kiểm tra giữa kì I
Hỏi đáp
33
01/10/2018 Bài 19: Ước chung và bội chung
Hỏi đáp
39
43
05/11/2018 Bài 29: Phép nhân 2 số nguyên
Hỏi đáp
47
19/11/2018 Ôn thi cuối học kì I
Hỏi đáp
49
26/11/2018 Kiểm tra cuối học kì I
Hỏi đáp

Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 6

Chuyên đề nâng cao phân số, hỗn sỗ, số thập phân, phần trăm, mặt phẳng, góc, tám giác, đường tròn,...
51
03/12/2018 Bài 1: Nửa mặt phẳng và góc
Hỏi đáp
53
10/12/2018 Bài 3: Số đo góc
Hỏi đáp
54
14/12/2018 Bài 4: Bài tập về Số đo góc
Hỏi đáp
57
24/12/2018 Bài 7: So sánh phân số
Hỏi đáp
59
67
28/01/2019 Ôn thi giữa học kì II
Hỏi đáp
69
04/02/2019 Kiểm tra giữa kì II
Hỏi đáp
71
11/02/2019 Bài 17: Đường tròn
Hỏi đáp
72
77
04/03/2019 Bài 23: Tam giác
Hỏi đáp
78
08/03/2019 Bài 24: Bài tập về Tam giác
Hỏi đáp
87
08/04/2019 Ôn thi cuối học kì II
Hỏi đáp
89
15/04/2019 Kiểm tra cuối học kì II
Hỏi đáp