Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Bài giảng sẽ giúp các em nắm được kiến thức cơ bản và nâng cao về Số phần tử của tập hợp. Tập hợp con:

  • Số phần tử của tập hợp
  • Khái niệm tập hợp con
  • Một số bài tập nâng cao

NỘI DUNG BÀI HỌC

A. LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ

1. Số phần tử ủa một tập hợp

- Một tập hợp có thể có một phần tử, có nhièu phần tử, có vô số phần tử và cũng có thể không có phần tử nào

VD1: Mỗi tập hợp sau có bao nhiêu phần tử?

a. Tập hợp A các số tự nhiên x sao cho x + 7 =29

b. Tập hợp B các số tự nhiên x sao cho x.0 =0

c. Tập hợp C các số tự nhiên x sao cho 0.x =1

Hướng dẫn:

a. x+7=29

x=22

Tập hợp A có 1 phần tử

b. \(\begin{array}{l}
x.0 = 0\\
x \in N
\end{array}\)

Tập hợp B có vô số phần tử

c. \(\begin{array}{l}
0.x = 1\\
x \in \emptyset 
\end{array}\)

Tập hợp C không có phần tử nào

2. Tập hợp con

- Nếu mọi phần tử của tập hợp A đều thuộc tập hợp B thì tập hợp A là tập hợp con của tập hợp B, kí hiệu \(A \subset B\)

Chú ý: \(A \subset B,\,\,B \subset A\) thì A = B

VD2: Cho \(A = \left\{ {5;9;11} \right\}\). Điền cacs kí hiệu \( \subset \) hoặc = thích hợp vào chỗ trống:

a. \(\left\{ {9;11} \right\}...A\)

b. \(\left\{ {5;11} \right\}...A\)

c. \(\left\{ {11;5;9} \right\}...A\)

B. MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO

Học trọn năm chỉ với 900.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Ôn tập Toán NC 5

Ôn tập kiến thức Toán nâng cao lớp 5 và nhập môn kiến thức Toán nâng cao lớp 6
 Giáo viên: Thầy Nguyễn Đức Tấn

Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 6

Chuyên đề nâng cao về Số tự nhiên, số nguyên, ước/bội số, lũy thừa, điểm và đường thằng...
27
01:08:36 Ôn thi giữa học kì I
Hỏi đáp
29
33
39
43
47
01:01:18 Ôn thi cuối học kì I
Hỏi đáp

Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 6

Chuyên đề nâng cao phân số, hỗn sỗ, số thập phân, phần trăm, mặt phẳng, góc, tám giác, đường tròn,...
51
53
01:03:37 Bài 3: Số đo góc
Hỏi đáp
54
57
24/12/2018 Bài 7: So sánh phân số
Hỏi đáp
59
67
28/01/2019 Ôn thi giữa học kì II
Hỏi đáp
69
04/02/2019 Kiểm tra giữa kì II
Hỏi đáp
71
11/02/2019 Bài 17: Đường tròn
Hỏi đáp
72
77
04/03/2019 Bài 23: Tam giác
Hỏi đáp
78
08/03/2019 Bài 24: Bài tập về Tam giác
Hỏi đáp
87
08/04/2019 Ôn thi cuối học kì II
Hỏi đáp
89
15/04/2019 Kiểm tra cuối học kì II
Hỏi đáp