Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0973 686 401
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

NỘI DUNG BÀI HỌC

Học trọn năm chỉ với 500.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Chuyên đề 2: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm Tiếng Anh - Cộng đồng Hello

Biên soạn & hướng dẫn giải chi tiết bởi Cộng đồng Hello và kiểm duyệt bởi Ban chuyên môn Tiếng Anh
 Giáo viên: Cộng Đồng Tiếng Anh HỌC247, Cô Vũ Thụy Thùy Dương

Chuyên đề 3: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm Tiếng Anh - Cộng đồng ABC

Biên soạn & hướng dẫn giải chi tiết bởi Cộng đồng ABC và kiểm duyệt bởi Ban chuyên môn Tiếng Anh
 Giáo viên: Cộng Đồng Tiếng Anh HỌC247, Cô Vũ Thụy Thùy Dương

Chuyên đề 4: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm Tiếng Anh - Cộng đồng Jingle

Biên soạn & hướng dẫn giải chi tiết bởi Cộng đồng Jingle và kiểm duyệt bởi Ban chuyên môn Tiếng Anh
 Giáo viên: Cộng Đồng Tiếng Anh HỌC247, Cô Vũ Thụy Thùy Dương

Chuyên đề 6: 33 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm Tiếng Anh - THPT Chuyên toàn quốc

Chọn lọc đề thi thử THPT QG 2017 môn Tiếng Anh từ các THPT Chuyên toàn quốc và hướng dẫn giải chi tiết

Chuyên đề 5: 33 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm Tiếng Anh - Các Sở GD&ĐT và các trường THPT trong cả nước

Chọn lọc đề thi thử THPT QG 2017 môn Tiếng Anh từ các sở GD&ĐT và các trường THPT trong cả nước có hướng dẫn giải chi tiết