Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405
 • Toán lớp 6 nâng cao

  Khóa học này sẽ cung cấp cho các em đầy đủ kiến thức cơ bản, kiến thức trọng tâm và nâng cao Toán lớp 6 nhằm giúp các em đạt kết quả học tập tốt nhất. Phương pháp giải Toán được Thầy Tấn trình bày một cách hệ thống, dễ hiểu, dễ nhớ qua bài giảng Video và các ví dụ minh họa từ cơ bản đến nâng cao. Ngoài ra, phần sửa bài tập, các em được giáo viên ban chuyên môn HỌC247 giải chi tiết qua phần bài tập tự luyện, bài kiểm tra giữa kì và bài thi cuối học kì.

  Giáo viên: Thầy Nguyễn Đức Tấn
  1.000.000đ
  Giáo viên: Thầy Nguyễn Đức Tấn
  1.000.000đ
  0
 • Luyện thi học sinh giỏi Quốc Gia 2017 - 2018

  Khóa học này sẽ cung cấp cho các em đầy đủ kiến thức trọng tâm khó và hay nhằm chuẩn bị cho kì thi HSG Quốc gia môn Toán năm 2018 đạt kết quả tốt nhất. Phương pháp giải Toán được các Chuyên Gia trình bày một cách hệ thống, dễ hiểu, dễ nhớ qua bài giảng Video và các ví dụ minh họa bám sát cấu trúc đề thi. Cuối mỗi chuyên đề các em có bài kiểm tra bao gồm các bài tập từng thi trong các kì thi Quốc Tế ở các nước.

  Giáo viên: TS.Lưu Bá Thắng, TS.Trần Nam Dũng, TS.Phạm Sỹ Nam, Thầy Lê Phúc Lữ
  1.000.000đ
  Giáo viên: TS.Lưu Bá Thắng, TS.Trần Nam Dũng, TS.Phạm Sỹ Nam, Thầy Lê Phúc Lữ
  1.000.000đ
  0
 • Toán lớp 9 nâng cao

  Khóa học này sẽ cung cấp cho các em đầy đủ kiến thức cơ bản, kiến thức trọng tâm và nâng cao Toán lớp 9 nhằm giúp các em đạt kết quả học tập tốt nhất. Phương pháp giải Toán được Thầy Nam trình bày một cách hệ thống, dễ hiểu, dễ nhớ qua bài giảng Video và các ví dụ minh họa từ cơ bản đến nâng cao. Ngoài ra, phần sửa bài tập, các em được giáo viên ban chuyên môn HỌC247 giải chi tiết qua phần bài tập tự luyện, bài kiểm tra giữa kì và bài thi cuối học kì.

  Giáo viên: TS.Phạm Sỹ Nam
  1.000.000đ
  Giáo viên: TS.Phạm Sỹ Nam
  1.000.000đ
  0
 • Toán lớp 8 nâng cao

  Khóa học này sẽ cung cấp cho các em đầy đủ kiến thức cơ bản, kiến thức trọng tâm và nâng cao Toán lớp 8 nhằm giúp các em đạt kết quả học tập tốt nhất. Phương pháp giải Toán được Thầy Tấn trình bày một cách hệ thống, dễ hiểu, dễ nhớ qua bài giảng Video và các ví dụ minh họa từ cơ bản đến nâng cao. Ngoài ra, phần sửa bài tập, các em được giáo viên ban chuyên môn HỌC247 giải chi tiết qua phần bài tập tự luyện, bài kiểm tra giữa kì và bài thi cuối học kì.

  Giáo viên: Thầy Nguyễn Đức Tấn
  1.000.000đ
  Giáo viên: Thầy Nguyễn Đức Tấn
  1.000.000đ
  0
 • Toán lớp 7 nâng cao

  Khóa học này sẽ cung cấp cho các em đầy đủ kiến thức cơ bản, kiến thức trọng tâm và nâng cao Toán lớp 7 nhằm giúp các em đạt kết quả học tập tốt nhất. Phương pháp giải Toán được Thầy Tấn trình bày một cách hệ thống, dễ hiểu, dễ nhớ qua bài giảng Video và các ví dụ minh họa từ cơ bản đến nâng cao. Ngoài ra, phần sửa bài tập, các em được giáo viên ban chuyên môn HỌC247 giải chi tiết qua phần bài tập tự luyện, bài kiểm tra giữa kì và bài thi cuối học kì.

  Giáo viên: Thầy Nguyễn Đức Tấn
  1.000.000đ
  Giáo viên: Thầy Nguyễn Đức Tấn
  1.000.000đ
  0
 • Luyện thi vào lớp 10 Chuyên

  Khóa học này sẽ cung cấp cho các em đầy đủ kiến thức cơ bản, kiến thức trọng tâm và nâng cao Toán HSG lớp 9 và luyện thi các kì thi nhằm giúp các em đạt kết quả học tập tốt nhất. Phương pháp giải Toán được các chuyên gia luyện thi vào các trường chuyên của TP.HCM trình bày một cách hệ thống, dễ hiểu, dễ nhớ qua bài giảng Video và các ví dụ minh họa từ cơ bản đến nâng cao. Ngoài ra, phần sửa bài tập, các em được giáo viên ban chuyên môn HỌC247 giải chi tiết qua phần bài tập tự luyện, bộ đề luyện

  Giáo viên: TS.Trịnh Thanh Đèo, Thầy Nguyễn Đức Tấn, TS.Trần Nam Dũng, TS.Phạm Sỹ Nam
  1.200.000đ
  Giáo viên: TS.Trịnh Thanh Đèo, Thầy Nguyễn Đức Tấn, TS.Trần Nam Dũng, TS.Phạm Sỹ Nam
  1.200.000đ
  0
 • Luyện thi vào lớp 10 Chuyên

  Khóa học này sẽ cung cấp cho các em đầy đủ kiến thức cơ bản, kiến thức trọng tâm và nâng cao Toán HSG lớp 9 và luyện thi các kì thi nhằm giúp các em đạt kết quả học tập tốt nhất. Phương pháp giải Toán được các chuyên gia luyện thi vào các trường chuyên của TP.HCM trình bày một cách hệ thống, dễ hiểu, dễ nhớ qua bài giảng Video và các ví dụ minh họa từ cơ bản đến nâng cao. Ngoài ra, phần sửa bài tập, các em được giáo viên ban chuyên môn HỌC247 giải chi tiết qua phần bài tập tự luyện, bài kiểm tra

  Giáo viên: TS.Trịnh Thanh Đèo, Thầy Nguyễn Đức Tấn, TS.Trần Nam Dũng, TS.Phạm Sỹ Nam
  Coming soon
  Giáo viên: TS.Trịnh Thanh Đèo, Thầy Nguyễn Đức Tấn, TS.Trần Nam Dũng, TS.Phạm Sỹ Nam
  1.200.000đ
  0
 • Khoá H2 - Luyện thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2018

  Khóa học này sẽ cung cấp cho các em đầy đủ kiến thức cơ bản, kiến thức trọng tâm nhằm chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 đạt kết quả tốt nhất. Phương pháp giải Toán được Thầy Nam trình bày một cách hệ thống, dễ hiểu, dễ nhớ qua bài giảng Video và các ví dụ minh họa từ cơ bản đến nâng cao. Các em còn được làm quen hình thức thi TRẮC NGHIỆM môn Toán qua phần bài tập tự luyện, bài kiềm tra và bài thi cuối mỗi chuyên đề.

  Giáo viên: TS.Phạm Sỹ Nam
  700.000đ
  Giáo viên: TS.Phạm Sỹ Nam
  700.000đ
  0
 • Khóa H99 - Kỹ Năng Làm Bài và 99 Đề Thi Trắc Nghiệm Môn Toán THPT Quốc Gia 2017

  Khóa học này được Ban chuyên môn HỌC247 hưỡng dẫn các em kỹ năng và kỹ thuật làm bài trắc nghiệm môn Toán và một số dạng Toán trắc nghiệm cần lưu ý. Ban chuyên môn sẽ phân tích đề thi Minh Họa và một số đề thi Thử để các em nắm rõ kỹ năng và kỹ thuật làm bài. HỌC247 cung cấp Bộ 99 đề thi thử trắc nghiệm môn Toán giúp các em luyện tập đa dạng các câu hỏi trắc nghiệm và nhiều góc độ để đạt hiệu quả tốt nhất cho kỳ thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2017. Sau mỗi đề thi tự luyện hệ thống phân mềm ưu vi

  Phát triển bởi: Cộng Đồng Toán HỌC247
  500.000đ
  Phát triển bởi: Cộng Đồng Toán HỌC247
  500.000đ
  0