Hướng dẫn Hỗ trợ: 098 1821 807 (8h30 - 21h)

TRA CỨU CÂU HỎI

Nhập ID câu hỏi:   

BẢNG XẾP HẠNG THÁNG 01

 • TT
  Thành viên
  Điểm thi
 • Im Đàng Thị Ngọc Im
  Thời gian làm: 02:17
  10
 • Long Lê Đức Long
  Thời gian làm: 02:19
  10
 • Cẩm Thơ Phan Cẩm Thơ
  Thời gian làm: 17:04
  9.5
 • 4
   Lệ Nhật Lệ
  Thời gian làm: 36:42
  9.25
 • 5
   Thanh Tâm Thanh
  Thời gian làm: 02:48
  9
 • 6
   Trọng Hoàng Nguyễn Hồ Trọng Hoàng
  Thời gian làm: 41:03
  9
 • 7
   Phương Bùi Phương
  Thời gian làm: 39:38
  9
 • 8
   Đức Phạm Đức
  Thời gian làm: 29:10
  8.5
 • 9
   Phương Mai Phương
  Thời gian làm: 20:18
  8.4
 • 10
   Đăng Cường Lê Đăng Cường
  Thời gian làm: 27:04
  8.4