Hướng dẫn Hỗ trợ: 098 1821 807 (8h30 - 21h)

TRA CỨU CÂU HỎI

Nhập ID câu hỏi:   

BẢNG XẾP HẠNG THÁNG 03

 • TT
  Thành viên
  Điểm thi
 • Im Đàng Thị Ngọc Im
  Thời gian làm: 02:17
  10
 • Long Lê Đức Long
  Thời gian làm: 02:19
  10
 • Đăng Vũ Đăng
  Thời gian làm: 02:31
  10
 • 4
   Hoa Vũ Quỳnh Hoa
  Thời gian làm: 14:59
  9.5
 • 5
   Cẩm Thơ Phan Cẩm Thơ
  Thời gian làm: 17:04
  9.5
 • 6
   Học viên Học viên
  Thời gian làm: 17:24
  9.5
 • 7
   kiuu lan kiuu
  Thời gian làm: 17:51
  9.5
 • 8
   Tháng Bảy Âm Lịch Tháng Bảy
  Thời gian làm: 19:37
  9.5
 • 9
   phương lê thu phương
  Thời gian làm: 30:52
  9.5
 • 10
   Lệ Nhật Lệ
  Thời gian làm: 36:42
  9.25