Hướng dẫn Hỗ trợ: 098 1821 807 (8h30 - 21h)

TRA CỨU CÂU HỎI

Nhập ID câu hỏi:   

BẢNG XẾP HẠNG THÁNG 03

 • TT
  Thành viên
  Điểm thi
 • CN kali CN
  Thời gian làm: 13:32
  10
 • Uyên Hoàng Uyên
  Thời gian làm: 45:32
  10
 • Văn Duẩn Lê Văn Duẩn
  Thời gian làm: 10:17
  9.6
 • 4
   g grs g
  Thời gian làm: 30:18
  9.6
 • 5
   HẰNG LÊ THỊ HẰNG HẰNG
  Thời gian làm: 36:46
  9.6
 • 6
   Đó Ai Đó
  Thời gian làm: 10:33
  9.5
 • 7
   Nguyễn Thị Tuyết Trâm Nguyễn Thị Tuyết Trâm
  Thời gian làm: 16:23
  9.5
 • 8
   VỮng Vũ Đức VỮng
  Thời gian làm: 30:03
  9.5
 • 9
   thanh xuyên đỗ thanh xuyên
  Thời gian làm: 59:41
  9.5
 • 10
   Hạt Tiêu Xanh Hạt Tiêu
  Thời gian làm: 03:48
  9.4