Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405  Tuyển Giáo Viên

LỊCH KHAI GIẢNG

Đa thức tổng khai giảng từ ngày 20-05-2017
LỚP GIÁO VIÊN & HLV LỊCH HỌC CA HỌC HỌC PHÍ ĐĂNG KÝ
ĐS02-7-1 Giáo viên: TS.Trần Nam Dũng
Thứ 6
Từ 20-05-2017
Đến 30-09-2017
21h00-22h30 1.200.000đ
ĐS02-7-2 Giáo viên: TS.Trần Nam Dũng
Thứ CN
Từ 20-05-2017
Đến 30-09-2017
21h00-22h30 1.200.000đ
ĐS01-2 Giáo viên: TS.Trần Nam Dũng
Thứ 2
Từ 18-09-2017
Đến 16-10-2017
Ca 2: 21h-22h30 1.200.000đ

XÁC NHẬN THÔNG TIN

Em hãy xác nhận lại thông tin của mình để hoàn tất quá trình đăng ký!