Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405  Tuyển Giáo Viên

LỊCH KHAI GIẢNG

Chia hết, đồng dư thức và phương trình đồng dư tổng khai giảng từ ngày 24-04-2017
LỚP GIÁO VIÊN & HLV LỊCH HỌC CA HỌC HỌC PHÍ ĐĂNG KÝ
SH01-2-1 Giáo viên: TS.Lưu Bá Thắng
Thứ 2
Từ 24-04-2017
Đến 30-09-2017
21h00-22h30 1.200.000đ
SH01-2-2 Giáo viên: TS.Lưu Bá Thắng
Thứ 7
Từ 24-04-2017
Đến 30-09-2017
21h00-22h30 1.200.000đ

XÁC NHẬN THÔNG TIN

Em hãy xác nhận lại thông tin của mình để hoàn tất quá trình đăng ký!