Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405  Tuyển Giáo Viên

LỊCH KHAI GIẢNG

Các phương pháp đếm quan trọng trong tổ hợp tổng khai giảng từ ngày 26-04-2017
LỚP GIÁO VIÊN & HLV LỊCH HỌC CA HỌC HỌC PHÍ ĐĂNG KÝ
TH02-4-1 Giáo viên: Thầy Lê Phúc Lữ
Thứ 4
Từ 26-04-2017
Đến 30-09-2017
21h00-22h30 1.200.000đ
TH02-4-2 Giáo viên: Thầy Lê Phúc Lữ
Thứ CN
Từ 26-04-2017
Đến 30-09-2017
9h30-11h00 1.200.000đ

XÁC NHẬN THÔNG TIN

Em hãy xác nhận lại thông tin của mình để hoàn tất quá trình đăng ký!