Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405  Tuyển Giáo Viên

LỊCH KHAI GIẢNG

Các phương pháp đếm quan trọng trong tổ hợp tổng khai giảng từ ngày 26-10-2017
LỚP GIÁO VIÊN & HLV LỊCH HỌC CA HỌC HỌC PHÍ ĐĂNG KÝ
TH01-1-5 Giáo viên: Thầy Lê Phúc Lữ
Thứ 5
Từ 26-10-2017
Đến 23-11-2017
Ca 1: 19h-20h30 1.200.000đ
TH02-1-5 Giáo viên: Thầy Lê Phúc Lữ
Thứ 5
Từ 26-10-2017
Đến 23-11-2017
Ca 2: 21h-22h30 1.200.000đ

XÁC NHẬN THÔNG TIN

Em hãy xác nhận lại thông tin của mình để hoàn tất quá trình đăng ký!