Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405

Chuyên đề: Toán lớp 6 nâng cao học kì 2

0 bài học 0 bài tập 0 bài kiểm tra
 • Giới thiệu chuyên đề
 • Nội dung chuyên đề
 • Học phí
 • Giáo viên giảng dạy
 • Câu hỏi thường gặp
 • Học trọn năm chỉ với 600.000đ
  Ngày hết hạn: 15/07/2018

GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

3
Bài 3: Số đo góc
Hỏi đáp
4
18/01/2018 Bài 4: Bài tập về Số đo góc
Hỏi đáp
7
29/01/2018 Bài 7: So sánh phân số
Hỏi đáp
9
17
05/03/2018 Bài 17: Kiểm tra giữa kì II
Hỏi đáp
24
30
23/04/2018 Bài 30: Bài toán về phân số
Hỏi đáp
31
26/04/2018 Bài 31: Bài tập về phân số
Hỏi đáp
34

HỌC PHÍ

 • TỔNG KHÓA HỌC
 • 1.000.000đ
 • Chuyên đề: Toán lớp 6 nâng cao học kì 1
 • 600.000đ
 • Chuyên đề: Toán lớp 6 nâng cao học kì 2
 • 600.000đ

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY