Hướng dẫn Hỗ trợ: 098 1821 807 (8h30 - 21h)

Chuyên đề 3: Cacbohydrat

2 bài học 20 bài tập 1 bài kiểm tra
 • Giới thiệu chuyên đề
 • Nội dung chuyên đề
 • Học phí
 • Giáo viên giảng dạy
 • Câu hỏi thường gặp
 • Học trọn năm chỉ với 18.000đ
  Ngày hết hạn: 15/07/2017

GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

Chuyên đề 3: Cacbohydrat

 Giáo viên: Thầy Hồ Sĩ Thạnh
1
00:23:05 Bài 1: Lí thuyết Cacbohydrat
Hỏi đáp
10 Bài tập
2
00:34:12 Bài 2: Bài tập Cacbohydrat
Hỏi đáp
10 Bài tập
3
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Cacbohydrat
0 Hỏi đáp
30 phút
20 Câu hỏi

HỌC PHÍ

 • TỔNG KHÓA HỌC
 • 700.000đ
 • Chuyên đề 1: Kiến thức cơ bản của hóa hữu cơ
 • Miễn phí
 • Chuyên đề 2: Este - Lipit
 • 78.000đ
 • Chuyên đề 3: Cacbohydrat
 • 18.000đ
 • Chuyên đề 4: Amin - Amino axit - Protein
 • 120.000đ
 • Chuyên đề 5: Polyme
 • 60.000đ
 • Chuyên đề 6: Đại cương kim loại
 • 150.000đ
 • Chuyên đề 7: Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm
 • 150.000đ
 • Chuyên đề 8: Crom, sắt, đồng và kim loại khác
 • 264.000đ

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY