Hướng dẫn Hỗ trợ: 098 1821 807 (8h30 - 21h)

Chuyên đề 3: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Toán - Cộng đồng Acsimet

0 bài học 0 bài tập 5 bài kiểm tra
 • Giới thiệu chuyên đề
 • Nội dung chuyên đề
 • Học phí
 • Giáo viên giảng dạy
 • Câu hỏi thường gặp
 • Học trọn năm chỉ với 50.000đ
  Ngày hết hạn: 15/07/2017

GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

Chuyên đề 3: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Toán - Cộng đồng Acsimet

Biên soạn & hướng dẫn giải chi tiết bởi Cộng đồng Acsimet và kiểm duyệt bởi Ban chuyên môn Toán HỌC247
 Giáo viên: Cộng Đồng Toán HỌC247, Thầy Lê Phúc Lữ
1
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Toán Số 1
0 Hỏi đáp
90 phút
50 Câu hỏi
07/12/2016 - 13/12/2016
2
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Toán Số 2
0 Hỏi đáp
90 phút
50 Câu hỏi
21/12/2016 - 27/12/2016
3
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Toán Số 3
0 Hỏi đáp
90 phút
50 Câu hỏi
04/01/2017 - 10/01/2017
4
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Toán Số 4
0 Hỏi đáp
90 phút
50 Câu hỏi
16/01/2017 - 22/01/2017
5
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Toán Số 5
0 Hỏi đáp
90 phút
50 Câu hỏi
22/02/2017 - 28/02/2017
6
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Toán Số 6
0 Hỏi đáp
90 phút
50 Câu hỏi
28/02/2017 - 06/03/2017
7
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Toán Số 7
0 Hỏi đáp
90 phút
50 Câu hỏi
08/03/2017 - 14/03/2017
8
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Toán Số 8
0 Hỏi đáp
90 phút
50 Câu hỏi
22/03/2017 - 28/03/2017
9
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Toán Số 9
0 Hỏi đáp
90 phút
50 Câu hỏi
05/04/2017 - 11/04/2017
10
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Toán Số 10
0 Hỏi đáp
90 phút
50 Câu hỏi
19/04/2017 - 25/04/2017
11
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Toán Số 11
0 Hỏi đáp
90 phút
50 Câu hỏi
10/05/2017 - 16/05/2017

HỌC PHÍ

 • TỔNG KHÓA HỌC
 • 500.000đ
 • Chuyên Đề 1: Kỹ năng làm bài và giải đề Trắc nghiệm THPT Quốc Gia môn Toán
 • 170.000đ
 • Chuyên đề 2: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Toán - Cộng đồng Pytago
 • 50.000đ
 • Chuyên đề 3: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Toán - Cộng đồng Acsimet
 • 50.000đ
 • Chuyên đề 4: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Toán - Cộng đồng Talet
 • 50.000đ
 • Chuyên đề 5: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Toán - Sở GD&ĐT Miền Bắc
 • 50.000đ
 • Chuyên đề 6: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Toán - Sở GD&ĐT Miền Trung
 • 50.000đ
 • Chuyên đề 7: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Toán - Sở GD&ĐT Miền Nam
 • 50.000đ
 • Chuyên đề 8: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Toán - THPT Chuyên Miền Bắc
 • 50.000đ
 • Chuyên đề 9: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm Toán - THPT Chuyên Miền Trung
 • 50.000đ
 • Chuyên đề 10: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm Toán - THPT Chuyên Miền Nam
 • 50.000đ

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY