Hướng dẫn Hỗ trợ: 098 1821 807 (8h30 - 21h)

Chuyên Đề 1: Kỹ năng làm bài và giải đề Trắc nghiệm Tiếng Anh THPT Quốc Gia

7 bài học 0 bài tập 0 bài kiểm tra
 • Giới thiệu chuyên đề
 • Nội dung chuyên đề
 • Học phí
 • Giáo viên giảng dạy
 • Câu hỏi thường gặp
 • Học trọn năm chỉ với 170.000đ
  Ngày hết hạn: 15/07/2017

HỌC PHÍ

 • TỔNG KHÓA HỌC
 • 500.000đ
 • Chuyên Đề 1: Kỹ năng làm bài và giải đề Trắc nghiệm Tiếng Anh THPT Quốc Gia
 • 170.000đ
 • Chuyên đề 2: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm Tiếng Anh - Cộng đồng Hello
 • 50.000đ
 • Chuyên đề 3: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm Tiếng Anh - Cộng đồng ABC
 • 50.000đ
 • Chuyên đề 4: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm Tiếng Anh - Cộng đồng Jingle
 • 50.000đ
 • Chuyên đề 5: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm Tiếng Anh - Sở GD&ĐT Miền Bắc
 • 50.000đ
 • Chuyên đề 6: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm Tiếng Anh - Sở GD&ĐT Miền Trung
 • 50.000đ
 • Chuyên đề 7: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm Tiếng Anh - Sở GD&ĐT Miền Nam
 • 50.000đ
 • Chuyên đề 8: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm Tiếng Anh - THPT Chuyên Miền Bắc
 • 50.000đ
 • Chuyên đề 9: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm Tiếng Anh - THPT Chuyên Miền Trung
 • 50.000đ
 • Chuyên đề 10: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm Tiếng Anh - THPT Chuyên Miền Nam
 • 50.000đ

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY