Hướng dẫn Hỗ trợ: 098 1821 807 (8h30 - 21h)

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

NỘI DUNG BÀI HỌC

Chào các em! Hôm trước chúng ta đã tìm hiểu về quy luật thứ nhất của Mocgan đó là các gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể thì phân li cùng nhau hình thành nên các nhóm gen liên kết.

Hôm nay mình sẽ tìm hiểu quy luật thứ hai cũng liên quan đến các gen cung nằm trên một nhiễm sắc thể nhưng sẽ có sự khác biệt so với nội dung trước và bài học hôm nay có nội dung là Hoán vị gen.

Vậy Hoán vị gen thì như thế nào và có gì giống so với Liên kết gen hay không? Bây giờ chúng ta cùng vào bài học để tìm hiểu nhé!

1. Thí nghiệm:

Cho ruồi giấm (t/c) thân xám, cánh dài lai thân đen, cánh cụt → F1: 100% thân xám, cánh dài. Ruồi ♀ F1 lai phân tích → F240% Xám dài; 40% Đen cụt; 10% Xám cụt; 10% Đen dài.

2. Phân tích thí nghiệm:

P(t/c) → F1: 100% xám, dài ⇒ Xám > đen; Dài > cụt

P(t/c) → F1Dị hợp 2 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng

♀ F1 x phân tích → 4 : 4 : 1 : 1 khác tỉ lệ phân li độc lập, tỉ lệ liên kết gen

+ AaBb x aabb

→ F2: 1 : 1 : 1 : 1

\frac{AB}{\overline{\ ab \ }} \ \times \frac{ab}{ \overline{ab}}

→ F2: 1 : 1

⇒ Giả thuyết: Có hiện tượng các gen liên kết không hoàn toàn → hoán vị gen → tính trạng mới

3. Cơ sở tế bào học:

⇒ Do hiện tượng tiếp hợp và TĐ chéo của các cặp NST tương đồng → hoán vị gen.

* Tần số hoán vị gen (f)

(f ≤ 50%)

4. Sơ đồ lai:

Quy ước gen: B: Xám > b đen

                      V: dài > v cụt

\\ P_{(t/c)}: \ \frac{AB}{\overline{AB}} \ \ \ \times \ \ \ \frac{ab}{\overline{ab}}

\\ F_{1}: \ \ \ \ \ \ \ 100\% \ \frac{AB}{\overline{\ ab \ }} (Xám, dài)

♀ F1 x phân tích:

                     ♀ \frac{AB}{\overline{\ ab \ }}                   x     ♂  \frac{ab}{\overline{ab }}

\left. \begin{matrix} G_{F_{1}}: \ \underline{AB}=\underline{ab}= \dfrac{1-f}{2} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \underline{Ab}=\underline{aB}=\dfrac{f}{2} \ \ \ \ \ \ \end{matrix} \right \downarrow\underline{ab}

Theo giả thiết:

f=\frac{10+10}{100}.100 \%=20 \ \%

Vậy GF1

\left. \begin{matrix} \underline{AB}=\underline{ab}= 40 \ \% \\ \\ \underline{Ab}=\underline{aB}=10 \ \%\end{matrix} \right \downarrow \underline{ab}

\begin{matrix} F_{b}: \ 40 \% \dfrac{\underline{AB}}{\ ab \ } = 40 \% \dfrac{\underline{AB}}{ab} \\ \\ \ \ \ \ \ 10 \% \dfrac{\underline{Ab}}{\ ab \ } = 10 \% \dfrac{\underline{ab}}{ab} \end{matrix}

5. Nội dung quy luật:

Các gen cùng nằm trên 1 NST tiếp hợp và trao đổi đoạn trong giảm phân → hiện tượng hoán vị gen

Tần số hoán vị gen bằng tổng số cá thể mới (F) chia tổng các thể mới sinh ra.

Giảm 50% học phí 700.000đ 350.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Sinh học năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 7 bài học Chuyên đề 1: Di truyền cấp độ phân tử
 Giáo viên: ThS.Cao Minh Sáng
8
00:20:16 Bài 7: Protein
Hỏi đáp
9
00:19:43 Bài 8: Phương pháp giải bài tập protein
Hỏi đáp
6 Bài tập
10
00:31:33 Bài 9: Quá trình tự sao
Hỏi đáp
11
00:24:19 Bài 10: Phương pháp giải bài tập tự sao
Hỏi đáp
14 Bài tập
13
27/05/2017 Bài 12: Phương pháp giải bài tập sao mã
Hỏi đáp
7 Bài tập
15
02/06/2017 Bài 14: Bài tập về cơ chế giải mã
Hỏi đáp
13 Bài tập
17
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Di truyền cấp độ phân tử
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
07/06/2017 - 13/06/2017
18
08/06/2017 Bài 1: Tổng quan về NST
Hỏi đáp
19
11/06/2017 Bài 2: Chu kì tế bào và cơ chế nguyên phân
Hỏi đáp
30 Bài tập
20
14/06/2017 Bài 3: Phương pháp giải bài tập nguyên phân
Hỏi đáp
19 Bài tập
21
17/06/2017 Bài 4: Cơ chế giảm phân và thụ tinh
Hỏi đáp
60 Bài tập
23
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Di truyền cấp độ tế bào
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
21/06/2017 - 27/06/2017

Chuyên đề 3: Biến dị

 Giáo viên: ThS.Cao Minh Sáng
25
26/06/2017 Bài 2: Đột biến gen
Hỏi đáp
26
29/06/2017 Bài 3: Phương pháp giải bài tập đột biến gen
Hỏi đáp
23 Bài tập
27
02/07/2017 Bài 4: Đột biến cấu trúc NST
Hỏi đáp
28
29
08/07/2017 Bài 6: Phương pháp giải bài tập đột biến NST
Hỏi đáp
19 Bài tập
30
Kiểm tra: Đề thi online Chuyên đề Biến dị
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
09/07/2017 - 15/07/2017