Hướng dẫn Hỗ trợ: 098 1821 807 (8h30 - 21h)

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

NỘI DUNG BÀI HỌC

Giảm 40% học phí 500.000đ 300.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Chuyên Đề 1: Kỹ năng làm bài và giải đề Trắc nghiệm THPT QG Tổ Hợp Tự Nhiên

 Giáo viên: Thầy Hồ Sĩ Thạnh, Thầy Thân Thanh Sang, ThS.Nguyễn Văn Quang
4
9
15

Chuyên đề 2: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm Vật lý - Cộng đồng TN HỌC247

Biên soạn & hướng dẫn giải chi tiết bởi Cộng đồng HỌC247 và kiểm duyệt bởi Ban chuyên môn TN
 Giáo viên: Cộng Đồng Tổ Hợp Tự Nhiên HỌC247, Thầy Thân Thanh Sang
24
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Vật Lý Số 9
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
03/04/2017 - 09/04/2017
25
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Vật Lý Số 10
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
17/04/2017 - 23/04/2017
26
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Vật Lý Số 11
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
08/05/2017 - 14/05/2017

Chuyên đề 3: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Hóa - Cộng đồng TN HỌC247

Biên soạn & hướng dẫn giải chi tiết bởi Cộng đồng HỌC247 và kiểm duyệt bởi Ban chuyên môn TN
 Giáo viên: Cộng Đồng Tổ Hợp Tự Nhiên HỌC247, Thầy Hồ Sĩ Thạnh
35
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Hóa Học Số 9
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
05/04/2017 - 11/04/2017
36
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Hóa Học Số 10
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
19/04/2017 - 25/04/2017
37
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Hóa Học Số 11
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
10/05/2017 - 16/05/2017

Chuyên đề 4: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Sinh - Cộng đồng TN HỌC247

Biên soạn & hướng dẫn giải chi tiết bởi Cộng đồng HỌC247 và kiểm duyệt bởi Ban chuyên môn TN
 Giáo viên: Cộng Đồng Tổ Hợp Tự Nhiên HỌC247, ThS.Nguyễn Văn Quang
43
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Sinh Học Số 6
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
29/03/2017 - 04/04/2017
44
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Sinh Học Số 7
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
24/03/2017 - 30/03/2017
45
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Sinh Học Số 8
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
05/04/2017 - 11/04/2017
46
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Sinh Học Số 9
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
12/04/2017 - 18/04/2017
47
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Sinh Học Số 10
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
21/04/2017 - 27/04/2017
48
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Sinh Học Số 11
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
12/05/2017 - 18/05/2017

Chuyên đề 5: 11 Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Vật lý - Sở GD&ĐT

Chọn lọc đề thi thử THPT QG 2017 môn Vật Lý từ các sở GD&ĐT và hướng dẫn giải chi tiết
55
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Vật Lý Số 7
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
11/04/2017 - 17/04/2017
56
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Vật Lý Số 8
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
18/04/2017 - 24/04/2017
57
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Vật Lý Số 9
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
25/04/2017 - 01/05/2017
58
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Vật Lý Số 10
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
09/05/2017 - 15/05/2017
59
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Vật Lý Số 11
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
23/05/2017 - 29/05/2017

Chuyên đề 6: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Hóa - Sở GD&ĐT

Chọn lọc đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa từ các sở GD&ĐT và hướng dẫn giải chi tiết
66
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Hóa Học Số 7
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
13/04/2017 - 19/04/2017
67
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Hóa Học Số 8
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
20/04/2017 - 26/04/2017
68
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Hóa Học Số 9
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
27/04/2017 - 03/05/2017
69
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Hóa Học Số 10
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
11/05/2017 - 17/05/2017
70
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Hóa Học Số 11
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
25/05/2017 - 31/05/2017

Chuyên đề 7: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Sinh - Sở GD&ĐT

Chọn lọc đề thi thử THPT QG 2017 môn Sinh từ các sở GD&ĐT và hướng dẫn giải chi tiết
75
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Sinh Học Số 5
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
30/03/2017 - 05/04/2017
76
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Sinh Học Số 6
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
05/04/2017 - 11/04/2017
77
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Sinh Học Số 7
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
15/04/2017 - 21/04/2017
78
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Sinh Học Số 8
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
22/04/2017 - 28/04/2017
79
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Sinh Học Số 9
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
29/04/2017 - 05/05/2017
80
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Sinh Học Số 10
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
13/05/2017 - 19/05/2017
81
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Sinh Học Số 11
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
27/05/2017 - 02/06/2017

Chuyên đề 8: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Vật lý - THPT Chuyên

Chọn lọc đề thi thử THPT QG 2017 môn Vật Lý từ các Trường THPT Chuyên và hướng dẫn giải chi tiết
88
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Vật Lý Số 7
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
12/04/2017 - 18/04/2017
89
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Vật Lý Số 8
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
19/04/2017 - 25/04/2017
90
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Vật Lý Số 9
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
26/04/2017 - 02/05/2017
91
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Vật Lý Số 10
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
10/05/2017 - 16/05/2017
92
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Vật Lý Số 11
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
24/05/2017 - 30/05/2017

Chuyên đề 9: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Hóa - THPT Chuyên

Chọn lọc đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa từ các Trường THPT Chuyên và hướng dẫn giải chi tiết
98
Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa học lần 2 - THPT Chuyên Sư Phạm - Hà Nội
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
24/03/2017 - 30/03/2017
99
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Hóa Học Số 7
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
14/04/2017 - 20/04/2017
100
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Hóa Học Số 8
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
21/04/2017 - 27/04/2017
101
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Hóa Học Số 9
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
28/04/2017 - 04/05/2017
102
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Hóa Học Số 10
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
12/05/2017 - 18/05/2017
103
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Hóa Học Số 11
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
26/05/2017 - 01/06/2017

Chuyên đề 10: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Sinh - THPT Chuyên

Chọn lọc đề thi thử THPT QG 2017 môn Sinh từ các Trường THPT Chuyên và hướng dẫn giải chi tiết
109
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Sinh Học Số 6
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
26/03/2017 - 01/04/2017
110
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Sinh Học Số 7
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
16/04/2017 - 22/04/2017
111
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Sinh Học Số 8
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
23/04/2017 - 29/04/2017
112
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Sinh Học Số 9
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
30/04/2017 - 06/05/2017
113
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Sinh Học Số 10
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
14/05/2017 - 20/05/2017
114
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Sinh Học Số 11
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
28/05/2017 - 03/06/2017