Hướng dẫn Hỗ trợ: 098 1821 807 (8h30 - 21h)

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

NỘI DUNG BÀI HỌC

Chào các em! Hôm nay chúng ta sẽ qua một nội dung tiếp theo của Chuyên đề 4, bài hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta một số dạng bài tập của quy luật tương tác gen. Đối với tương tác gen thì sẽ có những dạng bài tập như sau:

1. Nhận biết quy luật tương tác gen

+ Tỉ lệ bài ra: Phép lai phân tích cho các tỉ lệ 3:1; 1:2:1; 1:1:1:1

Ví dụ: Một loài thực vật, hình dạng quả gồm 2 tính trạng. Tròn và dài. Tiến hành lai phân tích 1 cây có quả tròn thu được đời con phân li theo tỉ lệ 3 dài : 1 tròn. Xác định quy luật chi phối sự di truyền.

Giải:

Ta có: Quả tròn x phân tích

→ Fb: 3 : 1 = 4 = 4 x 1

⇒ Kiểu gen cây quả tròn: AaBb x aabb

⇒ Có 2 cặp gen cùng quy định 1 loại tính trạng 

⇒ Sự di truyền tuân theo quy luật tương tác gen

P: AaBb (tròn)  x  aabb

Gp: AB: Ab : aB : ab \downarrow ab

Fb\underbrace{AaBb}:\underbrace{Aabb:aaBb:aabb}
         1T                         3 dài

⇒ Tương tác gen: bổ sung

+ Nếu nhiều cặp gen cùng quy định 1 loại tính trạng

+ Dựa vào tỉ lệ phân li ở đời con để nhận biết quy luật tương tác gen

Ví dụ: Cho giao phấn giữa 2 cây bí thuần chủng thu được F1; cho F1 giao phấn → F2: 898 dẹt, 602 tròn, 99 dài. Xác định quy luật di truyền và kiểu gen P?

Giải:

Ta có: F1 x F1  → F2: 898 : 602 : 99 ~ 9 : 6 : 1 = 16 = 4 x 4 (AaBb x AaBb)

F1 dị hợp 2 cặp gen quy định 1 loại tính trạng

⇒ Hình dạng quả di truyền theo quy luật tương tác bổ sung.

Ta có: P(t/c) → F1: AaBb

⇒ P: AABB x aabb

hoặc: AAbb x aaBB

2. Xác định tỉ lệ kiểu hình đời con 

Ví dụ: Một loài thực vật, cho biết A: đỏ > a: trắng sự biểu hiện màu sắc hoa còn do 1 gen có 2 alen (B và b) chi phối khi trong kiểu gen có alen B → trắng. Xác định kiểu hình đời con? (Biết cặp A và B nằm trên 2 cặp NST khác)

Giải:

Vậy tỉ lệ phân li kiểu hình: 13T : 3Đ

Ví dụ 2: Sự di truyền màu sắc hoa được thể hiện qua sơ đồ sau:

                \\ A \\ \downarrow \\ E_{A} \\ \downarrow
S (trắng) \xrightarrow[]{ \ \ \ \ } P (hồng)

                \\ B \\ \downarrow \\ E_{B} \\ \downarrow
S (trắng) \xrightarrow[]{ \ \ \ \ } P (hồng)

A và B → Đỏ

Xác định tỉ lệ kiểu hình đời con khi cho cây hoa đỏ dị hợp lai cây hoa trắng?

Giải:

A-B-: Đỏ : 9

\left.\begin{matrix} A-bb \\ aaB- \end{matrix}\right\} Hồng: 6

aabb: trắng: 1

\\ P: AaBb \times aabb \\ \\ F_{1}: \underbrace{\frac{1}{4}AaBb}:\underbrace{\frac{1}{4}Aabb:\frac{1}{4}aaBb}:\underbrace{\frac{1}{4}aabb}
             1 Đỏ     :           2 Hồng           :  1 Trắng

Ví dụ 3: Xét sự di truyền màu lông chuột

Xác định tỉ lệ phân li kiểu hình F1, khi cho chuột lông trắng dị hợp giao phối?

Giải:


P: AaBb x AaBb
F1: 9A-B- : 3A-bb : 3aaB- : 1aabb

Giảm 50% học phí 700.000đ 350.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Sinh học năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 7 bài học Chuyên đề 1: Di truyền cấp độ phân tử
 Giáo viên: ThS.Cao Minh Sáng
8
00:20:16 Bài 7: Protein
Hỏi đáp
9
00:19:43 Bài 8: Phương pháp giải bài tập protein
Hỏi đáp
6 Bài tập
10
00:31:33 Bài 9: Quá trình tự sao
Hỏi đáp
11
00:24:19 Bài 10: Phương pháp giải bài tập tự sao
Hỏi đáp
14 Bài tập
13
27/05/2017 Bài 12: Phương pháp giải bài tập sao mã
Hỏi đáp
7 Bài tập
15
02/06/2017 Bài 14: Bài tập về cơ chế giải mã
Hỏi đáp
13 Bài tập
17
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Di truyền cấp độ phân tử
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
07/06/2017 - 13/06/2017
18
08/06/2017 Bài 1: Tổng quan về NST
Hỏi đáp
19
11/06/2017 Bài 2: Chu kì tế bào và cơ chế nguyên phân
Hỏi đáp
30 Bài tập
20
14/06/2017 Bài 3: Phương pháp giải bài tập nguyên phân
Hỏi đáp
19 Bài tập
21
17/06/2017 Bài 4: Cơ chế giảm phân và thụ tinh
Hỏi đáp
60 Bài tập
23
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Di truyền cấp độ tế bào
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
21/06/2017 - 27/06/2017

Chuyên đề 3: Biến dị

 Giáo viên: ThS.Cao Minh Sáng
25
26/06/2017 Bài 2: Đột biến gen
Hỏi đáp
26
29/06/2017 Bài 3: Phương pháp giải bài tập đột biến gen
Hỏi đáp
23 Bài tập
27
02/07/2017 Bài 4: Đột biến cấu trúc NST
Hỏi đáp
28
29
08/07/2017 Bài 6: Phương pháp giải bài tập đột biến NST
Hỏi đáp
19 Bài tập
30
Kiểm tra: Đề thi online Chuyên đề Biến dị
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
09/07/2017 - 15/07/2017