Hướng dẫn Hỗ trợ: 098 1821 807 (8h30 - 21h)

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

NỘI DUNG BÀI HỌC

Giảm 40% học phí 500.000đ 300.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Chuyên đề 2: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm Tiếng Anh - Cộng đồng Hello

Biên soạn & hướng dẫn giải chi tiết bởi Cộng đồng Hello và kiểm duyệt bởi Ban chuyên môn Tiếng Anh
 Giáo viên: Cộng Đồng Tiếng Anh HỌC247, Cô Vũ Thụy Thùy Dương
16
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Tiếng Anh Số 9
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
03/04/2017 - 09/04/2017
17
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Tiếng Anh Số 10
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
17/04/2017 - 23/04/2017
18
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Tiếng Anh Số 11
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
08/05/2017 - 14/05/2017

Chuyên đề 3: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm Tiếng Anh - Cộng đồng ABC

Biên soạn & hướng dẫn giải chi tiết bởi Cộng đồng ABC và kiểm duyệt bởi Ban chuyên môn Tiếng Anh
 Giáo viên: Cộng Đồng Tiếng Anh HỌC247, Cô Vũ Thụy Thùy Dương
27
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Tiếng Anh Số 9
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
05/04/2017 - 11/04/2017
28
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Tiếng Anh Số 10
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
19/04/2017 - 25/04/2017
29
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Tiếng Anh Số 11
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
10/05/2017 - 16/05/2017

Chuyên đề 4: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm Tiếng Anh - Cộng đồng Jingle

Biên soạn & hướng dẫn giải chi tiết bởi Cộng đồng Jingle và kiểm duyệt bởi Ban chuyên môn Tiếng Anh
 Giáo viên: Cộng Đồng Tiếng Anh HỌC247, Cô Vũ Thụy Thùy Dương
37
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Tiếng Anh Số 8
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
24/03/2017 - 30/03/2017
38
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Tiếng Anh Số 9
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
07/04/2017 - 13/04/2017
39
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Tiếng Anh Số 10
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
21/04/2017 - 27/04/2017
40
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Tiếng Anh Số 11
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
12/05/2017 - 18/05/2017

Chuyên đề 5: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm Tiếng Anh - Sở GD&ĐT Miền Bắc

Chọn lọc đề thi thử THPT QG 2017 môn Tiếng Anh từ các sở GD&ĐT miền bắc và hướng dẫn giải chi tiết
47
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Tiếng Anh Số 7
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
11/04/2017 - 17/04/2017
48
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Tiếng Anh Số 8
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
18/04/2017 - 24/04/2017
49
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Tiếng Anh Số 9
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
25/04/2017 - 01/05/2017
50
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Tiếng Anh Số 10
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
09/05/2017 - 15/05/2017
51
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Tiếng Anh Số 11
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
23/05/2017 - 29/05/2017

Chuyên đề 6: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm Tiếng Anh - Sở GD&ĐT Miền Trung

Chọn lọc đề thi thử THPT QG 2017 môn Tiếng Anh từ các sở GD&ĐT miền trung và hướng dẫn giải chi tiết
58
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Tiếng Anh Số 7
0 Hỏi đáp
60 phút
40 Câu hỏi
13/04/2017 - 19/04/2017
59
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Tiếng Anh Số 8
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
20/04/2017 - 26/04/2017
60
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Tiếng Anh Số 9
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
27/04/2017 - 03/05/2017
61
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Tiếng Anh Số 10
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
11/05/2017 - 17/05/2017
62
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Tiếng Anh Số 11
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
25/05/2017 - 31/05/2017

Chuyên đề 7: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm Tiếng Anh - Sở GD&ĐT Miền Nam

Chọn lọc đề thi thử THPT QG 2017 môn Tiếng Anh từ các sở GD&ĐT miền nam và hướng dẫn giải chi tiết
68
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Tiếng Anh Số 6
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
25/03/2017 - 31/03/2017
69
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Tiếng Anh Số 7
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
15/04/2017 - 21/04/2017
70
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Tiếng Anh Số 8
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
22/04/2017 - 28/04/2017
71
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Tiếng Anh Số 9
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
29/04/2017 - 05/05/2017
72
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Tiếng Anh Số 10
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
13/05/2017 - 19/05/2017
73
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Tiếng Anh Số 11
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
27/05/2017 - 02/06/2017

Chuyên đề 8: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm Tiếng Anh - THPT Chuyên Miền Bắc

Chọn lọc đề thi thử THPT QG 2017 môn Tiếng Anh từ các THPT Chuyên miền bắc và hướng dẫn giải chi tiết
80
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Tiếng Anh Số 7
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
12/04/2017 - 18/04/2017
81
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Tiếng Anh Số 8
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
19/04/2017 - 25/04/2017
82
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Tiếng Anh Số 9
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
26/04/2017 - 02/05/2017
83
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Tiếng Anh Số 10
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
10/05/2017 - 16/05/2017
84
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Tiếng Anh Số 11
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
24/05/2017 - 30/05/2017

Chuyên đề 9: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm Tiếng Anh - THPT Chuyên Miền Trung

Chọn lọc đề thi thử THPT QG 2017 môn Tiếng Anh từ các THPT Chuyên miền trung và hướng dẫn giải chi tiết
90
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Tiếng Anh Số 6
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
24/03/2017 - 30/03/2017
91
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Tiếng Anh Số 7
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
14/04/2017 - 20/04/2017
92
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Tiếng Anh Số 8
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
21/04/2017 - 27/04/2017
93
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Tiếng Anh Số 9
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
28/04/2017 - 04/05/2017
94
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Tiếng Anh Số 10
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
12/05/2017 - 18/05/2017
95
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Tiếng Anh Số 11
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
26/05/2017 - 01/06/2017

Chuyên đề 10: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm Tiếng Anh - THPT Chuyên Miền Nam

Chọn lọc đề thi thử THPT QG 2017 môn Tiếng Anh từ các THPT Chuyên miền nam và hướng dẫn giải chi tiết
101
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Tiếng Anh Số 6
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
26/03/2017 - 01/04/2017
102
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Tiếng Anh Số 7
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
16/04/2017 - 22/04/2017
103
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Tiếng Anh Số 8
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
23/04/2017 - 29/04/2017
104
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Tiếng Anh Số 9
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
30/04/2017 - 06/05/2017
105
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Tiếng Anh Số 10
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
14/05/2017 - 20/05/2017
106
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Tiếng Anh Số 11
0 Hỏi đáp
60 phút
50 Câu hỏi
28/05/2017 - 03/06/2017