Hướng dẫn Hỗ trợ: 098 1821 807 (8h30 - 21h)

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Kiến thức căn bản của bài Đột biến số lượng NST mà các em nắm được sau bài giảng này là:

  • Trình bày được nguyên nhân, các dạng, cơ chế hình thành, hậu quả và vai trò của lệch bội. 
  • Phân biệt tự đa bội và dị đa bội, cơ chế hình thành đa bội.
  • Nêu được hậu quả và vai trò của đa bội thể. 

NỘI DUNG BÀI HỌC

Chào tất cả các em! Hôm trước chúng ta đã đi xong nội dung thứ nhất của phần Đột biến NST, chúng ta đã tìm hiểu NST được thay đổi về cấu trúc đó là ở bài Đột biến cấu trúc NST. Bài hôm nay chúng ta cũng đi tìm hiểu một sự thay đổi khác về NST nhưng lần này là thay đổi về số lượng NST.

Trong bài học hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu về các loại đột biến liên quan đến số lượng NST và gây ra hậu quả gì?

1. Khái niệm:

Hiện tượng số lượng NST của 1 hoặc 1 số cặp  hay toàn bộ NST bị thay đổi (tăng hoặc giảm)

* Phân loại:

1. Đột biến dị bội:

* Khái niệm: Là hiện tượng mà 1 hay 1 số cặp NST có thể tăng hay giảm

* Phân loại dị bội:

* Nguyên nhân:

Do các tác nhân gây đột biến (trong và ngoài)

* Cơ chế phát sinh:

→ Thể khảm

- Trong giảm phân + thụ tinh

Ví dụ:

P: ♂ (2n)     x     ♀ (2n)

GP: n          \downarrow       n

F1:            2n

→ Khi xảy ra rối loạn giảm phân

P:    ♂ (2n)     x     ♀ (2n)

GP:  n +1, 0   \downarrow       n

F1:   2n + 1 (tam nhiễm)

+ Nguyên phân:

* Hậu quả:

Ví dụ:

- Nếu cá thể có 3 NST 21 → ung thư máu

* Ý nghĩa: Cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa, chọn giống,...

2. Đột biến đa bội:

* Khái niệm:

Bình thường bộ NST của tế bào n hoặc 2n, trong thực tế ta cũng có thể gặp những tế bào có bộ NST: 3n; 4n; 5n;..→ đa bội

⇒ Hiện tượng đa bội: Tế bào hay cơ thể có bộ NST tăng lên bội số của n nhưng lớn hơn 2n

⇒ Thể đa bội được hình thành từ cùng 1 nguồn (tự đa bội) hoặc thể đa bội được hình thành từ những nguồn khác nhau → dị đa bội

Giảm 50% học phí 700.000đ 350.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Sinh học năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 7 bài học Chuyên đề 1: Di truyền cấp độ phân tử
 Giáo viên: ThS.Cao Minh Sáng
8
00:20:16 Bài 7: Protein
Hỏi đáp
9
00:19:43 Bài 8: Phương pháp giải bài tập protein
Hỏi đáp
6 Bài tập
10
00:31:33 Bài 9: Quá trình tự sao
Hỏi đáp
11
00:24:19 Bài 10: Phương pháp giải bài tập tự sao
Hỏi đáp
14 Bài tập
13
27/05/2017 Bài 12: Phương pháp giải bài tập sao mã
Hỏi đáp
7 Bài tập
15
02/06/2017 Bài 14: Bài tập về cơ chế giải mã
Hỏi đáp
13 Bài tập
17
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Di truyền cấp độ phân tử
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
07/06/2017 - 13/06/2017
18
08/06/2017 Bài 1: Tổng quan về NST
Hỏi đáp
19
11/06/2017 Bài 2: Chu kì tế bào và cơ chế nguyên phân
Hỏi đáp
30 Bài tập
20
14/06/2017 Bài 3: Phương pháp giải bài tập nguyên phân
Hỏi đáp
19 Bài tập
21
17/06/2017 Bài 4: Cơ chế giảm phân và thụ tinh
Hỏi đáp
60 Bài tập
23
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Di truyền cấp độ tế bào
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
21/06/2017 - 27/06/2017

Chuyên đề 3: Biến dị

 Giáo viên: ThS.Cao Minh Sáng
25
26/06/2017 Bài 2: Đột biến gen
Hỏi đáp
26
29/06/2017 Bài 3: Phương pháp giải bài tập đột biến gen
Hỏi đáp
23 Bài tập
27
02/07/2017 Bài 4: Đột biến cấu trúc NST
Hỏi đáp
28
29
08/07/2017 Bài 6: Phương pháp giải bài tập đột biến NST
Hỏi đáp
19 Bài tập
30
Kiểm tra: Đề thi online Chuyên đề Biến dị
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
09/07/2017 - 15/07/2017