Hướng dẫn Hỗ trợ: 098 1821 807 (8h30 - 21h)

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

NỘI DUNG BÀI HỌC

Giảm 65% học phí 500.000đ 175.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Chuyên Đề 1: Kỹ năng làm bài và giải đề Trắc nghiệm THPT QG Tổ Hợp Tự Nhiên

 Giáo viên: Thầy Hồ Sĩ Thạnh, Thầy Thân Thanh Sang, ThS.Nguyễn Văn Quang

Chuyên đề 2: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm Vật lý - Cộng đồng TN HỌC247

Biên soạn & hướng dẫn giải chi tiết bởi Cộng đồng HỌC247 và kiểm duyệt bởi Ban chuyên môn TN
 Giáo viên: Cộng Đồng Tổ Hợp Tự Nhiên HỌC247, Thầy Thân Thanh Sang
17
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Vật Lý Số 5
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
06/02/2017 - 12/02/2017
18
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Vật Lý Số 6
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
20/02/2017 - 26/02/2017
19
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Vật Lý Số 7
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
06/03/2017 - 12/03/2017
20
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Vật Lý Số 8
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
20/03/2017 - 26/03/2017
21
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Vật Lý Số 9
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
03/04/2017 - 09/04/2017
22
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Vật Lý Số 10
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
17/04/2017 - 23/04/2017
23
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Vật Lý Số 11
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
08/05/2017 - 14/05/2017

Chuyên đề 3: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Hóa - Cộng đồng TN HỌC247

Biên soạn & hướng dẫn giải chi tiết bởi Cộng đồng HỌC247 và kiểm duyệt bởi Ban chuyên môn TN
 Giáo viên: Cộng Đồng Tổ Hợp Tự Nhiên HỌC247, Thầy Hồ Sĩ Thạnh
28
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Hóa Học Số 5
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
08/02/2017 - 14/02/2017
29
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Hóa Học Số 6
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
22/02/2017 - 28/02/2017
30
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Hóa Học Số 7
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
08/03/2017 - 14/03/2017
31
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Hóa Học Số 8
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
22/03/2017 - 28/03/2017
32
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Hóa Học Số 9
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
05/04/2017 - 11/04/2017
33
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Hóa Học Số 10
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
19/04/2017 - 25/04/2017
34
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Hóa Học Số 11
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
10/05/2017 - 16/05/2017

Chuyên đề 4: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Sinh - Cộng đồng TN HỌC247

Biên soạn & hướng dẫn giải chi tiết bởi Cộng đồng HỌC247 và kiểm duyệt bởi Ban chuyên môn TN
 Giáo viên: Cộng Đồng Tổ Hợp Tự Nhiên HỌC247, ThS.Nguyễn Văn Quang
39
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Sinh Học Số 5
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
10/02/2017 - 16/02/2017
40
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Sinh Học Số 6
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
24/02/2017 - 02/03/2017
41
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Sinh Học Số 7
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
10/03/2017 - 16/03/2017
42
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Sinh Học Số 8
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
24/03/2017 - 30/03/2017
43
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Sinh Học Số 9
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
07/04/2017 - 13/04/2017
44
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Sinh Học Số 10
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
21/04/2017 - 27/04/2017
45
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Sinh Học Số 11
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
12/05/2017 - 18/05/2017

Chuyên đề 5: 11 Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Vật lý - Sở GD&ĐT

Chọn lọc đề thi thử THPT QG 2017 môn Vật Lý từ các sở GD&ĐT và hướng dẫn giải chi tiết
48
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Vật Lý Số 3
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
14/02/2017 - 20/02/2017
49
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Vật Lý Số 4
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
07/03/2017 - 13/03/2017
50
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Vật Lý Số 5
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
14/03/2017 - 20/03/2017
51
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Vật Lý Số 6
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
21/03/2017 - 27/03/2017
52
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Vật Lý Số 7
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
11/04/2017 - 17/04/2017
53
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Vật Lý Số 8
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
18/04/2017 - 24/04/2017
54
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Vật Lý Số 9
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
25/04/2017 - 01/05/2017
55
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Vật Lý Số 10
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
09/05/2017 - 15/05/2017
56
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Vật Lý Số 11
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
23/05/2017 - 29/05/2017

Chuyên đề 6: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Hóa - Sở GD&ĐT

Chọn lọc đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa từ các sở GD&ĐT và hướng dẫn giải chi tiết
59
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Hóa Học Số 3
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
16/02/2017 - 22/02/2017
60
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Hóa Học Số 4
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
09/03/2017 - 15/03/2017
61
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Hóa Học Số 5
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
16/03/2017 - 22/03/2017
62
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Hóa Học Số 6
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
23/03/2017 - 29/03/2017
63
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Hóa Học Số 7
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
13/04/2017 - 19/04/2017
64
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Hóa Học Số 8
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
20/04/2017 - 26/04/2017
65
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Hóa Học Số 9
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
27/04/2017 - 03/05/2017
66
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Hóa Học Số 10
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
11/05/2017 - 17/05/2017
67
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Hóa Học Số 11
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
25/05/2017 - 31/05/2017

Chuyên đề 7: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Sinh - Sở GD&ĐT

Chọn lọc đề thi thử THPT QG 2017 môn Sinh từ các sở GD&ĐT và hướng dẫn giải chi tiết
70
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Sinh Học Số 3
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
18/02/2017 - 24/02/2017
71
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Sinh Học Số 4
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
11/03/2017 - 17/03/2017
72
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Sinh Học Số 5
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
18/03/2017 - 24/03/2017
73
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Sinh Học Số 6
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
25/03/2017 - 31/03/2017
74
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Sinh Học Số 7
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
15/04/2017 - 21/04/2017
75
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Sinh Học Số 8
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
22/04/2017 - 28/04/2017
76
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Sinh Học Số 9
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
29/04/2017 - 05/05/2017
77
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Sinh Học Số 10
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
13/05/2017 - 19/05/2017
78
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Sinh Học Số 11
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
27/05/2017 - 02/06/2017

Chuyên đề 8: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Vật lý - THPT Chuyên

Chọn lọc đề thi thử THPT QG 2017 môn Vật Lý từ các Trường THPT Chuyên và hướng dẫn giải chi tiết
81
Đề thi thử THPT QG 2017 môn Vật Lý lần 1 - THPT chuyên Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
15/02/2017 - 21/02/2017
82
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Vật Lý Số 4
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
08/03/2017 - 14/03/2017
83
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Vật Lý Số 5
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
15/03/2017 - 21/03/2017
84
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Vật Lý Số 6
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
22/03/2017 - 28/03/2017
85
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Vật Lý Số 7
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
12/04/2017 - 18/04/2017
86
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Vật Lý Số 8
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
19/04/2017 - 25/04/2017
87
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Vật Lý Số 9
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
26/04/2017 - 02/05/2017
88
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Vật Lý Số 10
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
10/05/2017 - 16/05/2017
89
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Vật Lý Số 11
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
24/05/2017 - 30/05/2017

Chuyên đề 9: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Hóa - THPT Chuyên

Chọn lọc đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa từ các Trường THPT Chuyên và hướng dẫn giải chi tiết
92
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Hóa Học Số 3
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
17/02/2017 - 23/02/2017
93
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Hóa Học Số 4
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
10/03/2017 - 16/03/2017
94
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Hóa Học Số 5
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
17/03/2017 - 23/03/2017
95
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Hóa Học Số 6
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
24/03/2017 - 30/03/2017
96
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Hóa Học Số 7
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
14/04/2017 - 20/04/2017
97
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Hóa Học Số 8
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
21/04/2017 - 27/04/2017
98
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Hóa Học Số 9
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
28/04/2017 - 04/05/2017
99
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Hóa Học Số 10
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
12/05/2017 - 18/05/2017
100
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Hóa Học Số 11
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
26/05/2017 - 01/06/2017

Chuyên đề 10: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Sinh - THPT Chuyên

Chọn lọc đề thi thử THPT QG 2017 môn Sinh từ các Trường THPT Chuyên và hướng dẫn giải chi tiết
103
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Sinh Học Số 3
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
19/02/2017 - 25/02/2017
104
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Sinh Học Số 4
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
12/03/2017 - 18/03/2017
105
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Sinh Học Số 5
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
19/03/2017 - 25/03/2017
106
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Sinh Học Số 6
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
26/03/2017 - 01/04/2017
107
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Sinh Học Số 7
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
16/04/2017 - 22/04/2017
108
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Sinh Học Số 8
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
23/04/2017 - 29/04/2017
109
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Sinh Học Số 9
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
30/04/2017 - 06/05/2017
110
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Sinh Học Số 10
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
14/05/2017 - 20/05/2017
111
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Sinh Học Số 11
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
28/05/2017 - 03/06/2017