Hướng dẫn Hỗ trợ: 098 1821 807 (8h30 - 21h)

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Bài giảng Cơ chế giảm phân và thụ tinh sẽ giúp các em nắm được những kiến thức liên quan như:

  • Khái niệm về giảm phân
  • Hiểu được cơ chế hoạt động của giảm phân
  • Quá trình giảm phân của một tế bào phải trải qua những giai đoạn nào?
  • Nắm được kiến thức liên quan giữa giảm phân và thụ tinh.

NỘI DUNG BÀI HỌC

Chào tất cả các em! Hôm trước thầy đã hướng dẫn cho các em hai nội đầu tiên của Chuyên đề 2 đó là Cấu trúc và chức năng của NST và Quá trình nguyên phân. 
Thì các em cũng đã biết qua quá trình nguyên phân từ 1 tế bào mẹ ban đầu đã tạo ra 2 tế bào con giống nhau và giống với tế bào mẹ ban đầu (giống về hình dạng và bộ NST). Nội dung hôm nay mình cũng sẽ tìm hiểu về cơ chế liên quan đến di truyền ở cấp độ tế bào và nội dung hôm nay có tên là Quá trình Giảm phân và thụ tinh.

Đến với bài học hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các em thấy được mối quan hệ của quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh.

1. Khái niệm:

Là quá trình phân bào: Từ 1 tế bào mẹ (2n) tạo ra 4 tế bào con có bộ NST giảm 1 nửa (n)

2. Xảy ra:

Ở tế bào sinh dục, vùng chín

3. Hoạt động của NST trong giảm phân:

1\ tb \ (2n)\xrightarrow[]{ \ g.p \ }4 \ tb (n)


4. Mối quan hệ nguyên phân - thụ tinh

5. Sơ đồ phát sinh giao tử

Giảm 50% học phí 700.000đ 350.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Sinh học năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 7 bài học Chuyên đề 1: Di truyền cấp độ phân tử
 Giáo viên: ThS.Cao Minh Sáng
8
00:20:16 Bài 7: Protein
Hỏi đáp
9
00:19:43 Bài 8: Phương pháp giải bài tập protein
Hỏi đáp
6 Bài tập
10
00:31:33 Bài 9: Quá trình tự sao
Hỏi đáp
11
00:24:19 Bài 10: Phương pháp giải bài tập tự sao
Hỏi đáp
14 Bài tập
13
27/05/2017 Bài 12: Phương pháp giải bài tập sao mã
Hỏi đáp
7 Bài tập
15
02/06/2017 Bài 14: Bài tập về cơ chế giải mã
Hỏi đáp
13 Bài tập
17
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Di truyền cấp độ phân tử
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
07/06/2017 - 13/06/2017
18
08/06/2017 Bài 1: Tổng quan về NST
Hỏi đáp
19
11/06/2017 Bài 2: Chu kì tế bào và cơ chế nguyên phân
Hỏi đáp
30 Bài tập
20
14/06/2017 Bài 3: Phương pháp giải bài tập nguyên phân
Hỏi đáp
19 Bài tập
21
17/06/2017 Bài 4: Cơ chế giảm phân và thụ tinh
Hỏi đáp
60 Bài tập
23
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Di truyền cấp độ tế bào
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
21/06/2017 - 27/06/2017

Chuyên đề 3: Biến dị

 Giáo viên: ThS.Cao Minh Sáng
25
26/06/2017 Bài 2: Đột biến gen
Hỏi đáp
26
29/06/2017 Bài 3: Phương pháp giải bài tập đột biến gen
Hỏi đáp
23 Bài tập
27
02/07/2017 Bài 4: Đột biến cấu trúc NST
Hỏi đáp
28
29
08/07/2017 Bài 6: Phương pháp giải bài tập đột biến NST
Hỏi đáp
19 Bài tập
30
Kiểm tra: Đề thi online Chuyên đề Biến dị
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
09/07/2017 - 15/07/2017